Contact

KBO

Adreswijziging
Wij verzoeken onze leden bij verhuizing hiervan zo snel
mogelijk onze secretaris op de hoogte te stellen.
Theo Engelen Churchilllaan 27 5768 AC Meijel
t.a.j.engelen@home.nl                                        tel. 077-466.3136

Postadres KBO Meijel
Postbus 93 5768 BE Meijel

Website
www.kbo-meijel.nl, bezoek ons ook op Facebook: KBO Meijel

Bankrekening KBO Meijel
NL57RABO 01334.22.917
t.n.v. Ouderenvereniging, Hoek 21 5768 VN Meijel

Zorgaanbieders, werkzaam in Meijel

Sint Jozef Wonen en Zorg                               tel. 077-466.7878
Kapelkesweg 1                                    info@sintjozefwonenenzorg.nl
5768 AW Meijel

Groene Kruis Ondersteuning Thuis
Klantenservice                                                           tel. 088-610.8861

Buurtzorg Peel en Maas                                     tel.  06-11128735
Kerkveld 2A                         peelenmaas@buurtzorgnederland.com
5768 BB Meijel

Proteion                                                                 tel. 088-850.0000
Postbus 4080                                                             info@proteion.nl
6080AB Haelen

Belangrijke telefoonnummers:
Huisartsen:
Arts                      Normaal         Dringend
Dr. Habets         466.1436        06 – 1260.3460
Dr. Elens            466.3636        06 – 5086.2661
Dr. Wout            466.2285        06 – 1346.8517
Huisartsenpost 0495.677.677

N.B. De nummers van de huisartsen zijn alleen bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur.
Daarna bellen met Huisartsenpost Weert.
In ernstige en zeer dringende gevallen kunt u 112 bellen.

Apotheek:
Groote Peel                                                077-477.9920
Herhaalreceptenlijn                                 077-477.9922

Parochie St. Nicolaas:
Kapelaan Roger Maenen                         077-466.1850

Fysiotherapie en Manuele Therapie:
Fysiotherapie Meijel                                 077-466.2512
Fysio Centrum Meijel                               077-466.9170
Podotherapie Hermanns & Hermanns 077-397.1318

Begrafenisbegeleiding:
Rouwcentrum van den Boom                  077-466.4141

Politie:
Deze is bereikbaar onder nummer         0900.8844
In spoedeisende gevallen belt u met      112