Afdelingsactiviteiten

Enkele afdelingsactiviteiten vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Naast de ledenvergadering betreft het activiteiten waarbij nadrukkelijk sprake is van samenwerking met anderen.

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering, waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, vindt dit jaar plaats op woensdag 8 maart a.s. Ook dit jaar wordt deze weer gehouden in de Rabozaal van d’n Binger. Aanvang 14.00 uur. Na de pauze met koffie en vlaai is er entertainment.

Bonte Middag
De Bonte Middag van ‘de Kieveloeët’ is op zondag 22 januari in d’n Binger.
Het hele weekend zal in een nieuw jasje worden gestoken met een nieuwe naam en een nieuwe opzet. Wij, als Kieveloeët, streven naar een sneller programma, met maximale Meijelse inbreng. Specifiek voor de Bonte Middag gaat de leeftijdsgrens vervallen, maar zullen wel de voorste 150 plaatsen gereserveerd worden voor de ouderen en minder validen. Laten we door een grote opkomst er voor zorgen, dat onze carnavalsvereniging deze middag ook in de toekomst kan blijven organiseren. Tegen die tijd zal in het Nieuwsblad en op de KBO website verdere uitleg gegeven worden.

Inloopruimte in d’n Binger
Elke dinsdag- en donderdagmiddag, als d’n Binger geopend is, kunt u in de foyer van ons Zalencentrum terecht om een partijtje te kaarten of om zomaar, onder het genot van een kopje koffie, wat met elkaar te praten. Het kan best gezellig zijn!