Contributie

Uw contributie over 2019 voor het lidmaatschap van KBO Meijel wordt eind januari of begin februari van uw bankrekening afgeschreven (euro-incasso).
contributie

U hoeft zelf dus niets te doen.
Enkele mensen, die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een contributie-nota van ons.

De contributie voor 2019 bedraagt € 24,00 per lid.
(zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018.)