Contributie

Uw contributie over 2018 voor het lidmaatschap van KBO Meijel wordt eind januari of begin februari van uw bankrekening afgeschreven (euro-incasso).
contributie

U hoeft zelf dus niets te doen.
Enkele mensen, die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een contributie-nota van ons.

De contributie voor 2018 bedraagt € 22,00 per lid.
(zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2014.)