Nestor

Als KBO-lid ontvangt u “Nestor”, het magazine van de Unie KBO 10 maal per jaar gratis.
Voor de bezorging van de Nestor en het Nieuwsblad zijn 20 bezorgers actief met ieder een eigen vaste wijk.
In 2017 mag u deze post verwachten in de weekends van:cover 20mei 2016def

20 januari    24 februari        24 maart              28 april           26 mei
30 juni         18 augustus        29 september     27 oktober      15 december

De uitnodigingen voor de Ledenvergadering, het Kermismatinee en de Kerstviering worden, als regel, in een extra bezorgronde verspreid. Dit laatste geldt ook voor het jaarlijkse informatieboekje.