Diensten

DIENSTEN VAN DERDEN
WAARVAN ONZE KBO-LEDEN IN MEIJEL GEBRUIK KUNNEN MAKEN

Uw huisarts en afspraak
Dr. Habets  Kerkstraat 5a Meijel             tel. 466.1436            dringend 06-1260.3460
Dr. Elens     Dorpsstraat 8b Meijel          tel. 466.3636            dringend 06-5086.2661
Dr. Wout     Dorpsstraat 29 Neerkant    tel. 466.2285             dringend 06-1346.8517

Huisartsenpost Weert
Voor spoedeisende hulp
(’s middags vanaf 17.00 uur tot ‘s morgens 8.00 uur; in de weekenden en op feestdagen) kunt u, enkel op afspraak, terecht bij de huisartsenpost Weert, Vogelsbleek 5  tel. 0495-677.677

Openingstijden Apotheek Meijel
Apotheek ‘De Groote Peel’, Dorpsstraat 8, kent de volgende openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.
Op zaterdag kunt u hier terecht van 11.00 tot 12.00 uur.

Herhaalreceptenlijn apotheek
Uw eigen huisarts bellen voor een herhalingsrecept is niet meer nodig.
Als u tel. 077-477.9922 belt, krijgt u een medewerkster van de apotheek aan de lijn, die meteen uw herhalingsrecept(en) kan verwerken. Dit telefoonnummer is voor alle drie de huisartsen hetzelfde. Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.30 uur. Via website www.receptenlijnmeijel.nl kunt u 24 uur per dag herhalingsrecepten aanvragen. Uw bestelling staat dan de volgende werkdag klaar. Medicijnen kunnen dus op deze manier besteld worden.
Het nummer, waaronder u de apotheek voor andere zaken kunt bereiken, is:
tel. 477.9920

Apotheek in de avonduren en in het weekend
Dringend medicijnen nodig buiten de normale openingstijden van de apotheek?
De dienstdoende apotheek in Weert is bereikbaar onder tel. 0495-54.97.20

Medipoint, Groene Kruiswinkel, Panningen
Voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen (rolstoelen, rollators, scootmobielen, looprekken, enz.) kunt u terecht in de Groene Kruis winkel. Deze is gevestigd op het adres: Raadhuisstraat 114, Panningen. Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.   tel. 088-610.8861
Voor bepaalde hulpmiddelen kunt u ook in Zorgcentrum St.Jozef Wonen & Zorg terecht.

Zorgboerderij “De Katsberg”
Zorgboerderij “De Katsberg” geeft dagbesteding aan senioren, die moeite hebben met het invullen van de dag en die vanwege hun leeftijd, ziekte of eenzaamheid ondersteuning nodig hebben. Senioren kunnen genieten van de rust, ruimte en ontspanning in een groene omgeving. Overige activiteiten worden ook aangeboden: het voorbereiden van de warme maaltijd, knutselen, handwerken, timmeren, gezelschapsspelen, wandelen, schoffelen in de moestuin en bloemen plukken in de bloementuin, bezichtigen of lichte werkzaamheden verrichten bij de dieren op de boerderij. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeftes en wensen van de gasten. Alles mág maar niets moét. Door deelname aan de zorgboerderij kan men langer thuis in de vertrouwde omgeving blijven wonen. De doelstelling is, dat de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast.
Voor meer informatie:  tel. 0642319467
www.zorgboerderijdekatsberg.nl  of  info@zorgboerderijdekatsberg.nl

Ontmoetingsplaats voor senioren “Effe wat anders bij Casa di Mia”
Elke eerste woensdag van de maand kunnen senioren genieten bij “Casa di Mia” van 11.00 uur tot 15.00 uur. Alles heel gewoon en laagdrempelig. Om 12.00 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd. De overige uurtjes kan men invullen met o.a. gezellig kaarten, biljarten, sjoelen, darten of gewoon een praatje maken.
De tijden bij “Casa di Mia” zijn niet gebonden. Men kan ook alleen voor de warme maaltijd aanschuiven. De kosten zijn € 8,00 (incl. koffie/ thee).
Voor deelname: neem contact op met Mia Strijbos, Katsberg 12,  tel. 06 42319467 “Ontmoeten doet groeten”.

Dorpdagvoorziening  ‘Durnééve’ bij ‘Oppe Koffie’.
Men kan hier 4 dagdelen terecht voor opvang en begeleiding. Bestaande activiteiten worden geïntegreerd in de dorpdagvoorziening. Alle generaties kunnen zich hiervoor aanmelden zonder indicatie. Dit alles voor een eigen bijdrage van € 4,50 per dagdeel.
Informatie: Durneeve

Bloedprikken
Het kan zijn, dat u door uw huisarts of specialist wordt doorverwezen om (regelmatig) bloed te laten afnemen. In Meijel gebeurt dit door het Elkerliek ziekenhuis op de volgende locaties en tijden:
In Zalencentrum d’n Binger
op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 8.30 en 9.00 uur.
In St. Jozef Wonen & Zorg
op woensdagmorgen tussen 8.30 en 8.45 uur.

Podotherapie
Vele ouderen krijgen te maken met voetklachten of klachten, die voortvloeien uit het afwijkend functioneren van de voeten.
De behandeling van de podotherapeut is er op gericht deze klachten op te heffen of te verminderen. Men kan terecht met huid- en nagelproblemen bij Podotherapie Hermanns & Hermanns in het Fysio Centrum Meijel aan de Pastoor Frischestraat.
Even een telefoontje voor een afspraak     tel. 397.1318

Fysiotherapie/ Ergotherapie, speciaal gericht op ouderen
Fysiotherapie Meijel (gevestigd in het voormalige gebouw van de Rabobank) biedt een groot scala aan specialistische behandelingen aan op het vlak van fysiotherapie, ergotherapie en handrevalidatie.
Bij Fysiotherapie Meijel is ook een specialisme ‘Ouderenzorg’ aanwezig.
Lian Heijnen, geriatriefysiotherapeute, is gespecialiseerd in het onderzoek en behandelen van klachten bij o.a. Parkinson, CVA, MS of kwetsbare ouderen met gecombineerde aandoeningen.
Ivanka Bovend’ Eerdt, ergotherapeute, houdt zich, naast haar algemeen werk in de ergotherapie, veel bezig met het begeleiden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Verder kan men in de praktijk terecht bij herhaalde neiging tot vallen en valangst, waarvoor een speciaal programma is ontwikkeld.
Voor ouderen, die fit willen blijven, is de mogelijkheid voor fysio-fitness onder fysiotherapeutische begeleiding.
Voor informatie of behandeling (met/zonder verwijzing): tel. 466.2512
www.fysiotherapiehbm.nl of mail naar info@fysiotherapiehbm.nl

Dorpsvervoer Meijel
Ongeacht leeftijd kunnen mensen met mobiliteitsbeperkingen gebruik maken van Dorpsvervoer Meijel. Wel moet men in staat zijn, met een handje hulp, zelf in en uit te stappen. Een rollator of rolstoel kan mee.
We zijn beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Aanvragen dienen een dag van te voren (voor maandag op vrijdag) gedaan te worden bij St. Jozef Wonen & Zorg.  tel. 466.7878
U geeft hier uw naam, adres en telefoonnummer door en hoe laat u op welke bestemming wilt zijn.
Naast vervoer binnen Meijel (€ 2, -) is er, uiteraard wel tegen een hoger tarief, ook vervoer naar buurtkernen als Neerkant, Heibloem, Ospel, Beringe en Panningen mogelijk. Er moet hiervoor wel tijd zijn; de ritten binnen Meijel hebben altijd voorrang.
Het kan dus zijn, dat u zich voor het gewenste tijdstip van zo’n rit iets moet aanpassen.
Nog vragen? Bel dan tel. 466.2268 of tel. 466.2629

Algemene Hulpdienst Meijel
De dienst biedt eenvoudige hulp van mens tot mens, op die plekken, waar het nodig is.
U moet dan denken aan zaken als begeleiding naar ziekenhuis of huisarts, boodschappen doen, kleine klusjes klaren voor mensen, soosdienst in Sint Jozef Wonen & Zorg en wandelen met bewoners van dit centrum. De algemene hulpdienst heeft haar bestaansrecht de afgelopen 30 jaar méér dan bewezen.
Contactpersoon: mw. Corrie op den Drink        tel. 466.3416
E-mail: info@algemenehulpdienstmeijel.nl

Maaltijdvoorziening
Het bereiden van een goede warme maaltijd kan voor velen, met name alleenstaande ouderen, een probleem zijn. Bent u (tijdelijk) niet in de gelegenheid dit zelf te doen, dan biedt St. Jozef Wonen & Zorg uitstekende alternatieven.
U bent tussen 12.00 uur en 13.00 uur altijd welkom in restaurant ‘de Kraanvogel’. Opgave vooraf is niet noodzakelijk, tenzij u met een groep(je) komt.
Kunt u zelf niet naar ons restaurant komen, dan kunt u een beroep doen op: ‘Tafeltje-dek-je’. Uw warme maaltijd wordt in dat geval aan huis bezorgd.
U kunt daarvoor bellen naar tel. 466.7878

Openingstijden Huis van de Gemeente Peel en Maas
De openingstijden van het Huis van de gemeente
aan het Wilhelminaplein 1 te Panningen zijn:
maandag:      8.30    –    19.30 uur
dinsdag:         8.30    –   17.00 uur
woensdag:     8.30    –   17.00 uur
donderdag:   8.30    –   17.00 uur
vrijdag:          8.30    –   17.00 uur
zaterdag:       8.30    –   12.00 uur
Tijdens bovengenoemde openingstijden is het
telefonisch bereikbaar onder: tel. 306.6666
U wordt tijdens deze openingstijden alleen geholpen, als u vooraf een afspraak heeft gemaakt. U maakt deze rechtstreeks via internet: www.peelenmaas.nl. Maar natuurlijk mag u ook bellen naar bovengenoemd telefoonnummer. De telefoniste legt dan de afspraak met de afdeling, die u nodig heeft, voor u vast. Alleen voor het afhalen van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart hoeft u geen afspraak te maken. In deze gevallen kunt u gewoon binnenlopen tijdens de openingstijden, op het moment dat het u schikt. Ook is het mogelijk om ter plekke pasfoto’s te laten maken door een fotograaf. Als u een afspraak maakt, vraag dan welke dagen de fotograaf er is, of kijk op de website.

Servicepunt Postzaken Meijel
Dit servicepunt voor eenvoudige posthandelingen is gevestigd
in de Coop aan het Alexanderplein.
Het is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 20.00 uur
en op zaterdag van 8.00 -18.00 uur.

Antares
Buiten het particuliere aanbod is Antares de woningcorporatie, die in Meijel woningen te huur aanbiedt en onderhoudt. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor senioren, maar ook voor mensen met een handicap of met een zorgbehoefte of een specifieke (zorg)vraag. Wilt u meer informatie over hun woningaanbod, dan kunt u terecht op de inloopmorgen in d’n Binger (SNS Regiozaal) en wel elke eerste donderdag van de maand
tussen 9.00 en 12.00 uur.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met Antares.
U belt daarvoor: tel. 373.3666
U kunt voor informatie hun website bezoeken: www.thuisbijantares.nl

De Bibliotheek Maas en Peel/Meijel
Een standaardabonnement kost € 37,50 per jaar; een partnerpas € 3,- per jaar.
Voor kinderen tot 18 jaar is het gratis.
U kunt dan onbeperkt boeken, tijdschriften en dvd’s lenen.
E- books: dat wil zeggen, altijd en overal je boek bij je ! Gratis voor de bibliotheekleden, geschikt voor e-reader, tablet, smartphone en pc/laptop .
De vestiging Meijel in d’n Binger is op de volgende tijden geopend:
maandag en donderdag van 14.00 tot 20.00 uur
woensdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur
Telefonisch is de bibliotheek bereikbaar onder tel. 466.2033
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Seniorenspreekuur Rabobank
Speciaal voor senioren heeft de Rabobank, na het verdwijnen van hun vestiging in ons dorp, een spreekuur ingevoerd. Voor het bespreken van uw bankzaken kunt u nu
elke 3de woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur terecht in d’n Binger.

Repair Café Meijel
Mede op initiatief van de KBO heeft ook Meijel nu haar Repair Café.
Het bijzondere aan de Meijelse opzet is, dat ‘reparatie’ en ‘ontmoeting’ hier gecombineerd worden. En waar kan dat mooier als aan de keukentafel bij ‘Oppe Koffie’. Het Repair Café is elke eerste en derde zaterdag van de maand geopend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen kan er terecht voor een praatje, een vraag en natuurlijk ook om iets te laten repareren of herstellen. U kunt dan denken aan kleine huishoudelijke apparaten of aan klein herstelwerk van kleding. U kunt er gratis terecht, al is een kleine vrijwillige bijdrage na een succesvolle reparatie natuurlijk welkom.

Rommelmarkt Meijel
Bruikbare c.q. verkoopbare huisraad als meubels, elektra, boeken, speelgoed enz. wordt op 4 zaterdagen tussen april en september aan huis opgehaald. Data en verdere aanwijzingen worden tijdig bekendgemaakt in het weekblad. U kunt ook terecht op hun website: www.rommelmarktmeijel.nl

Wereldwinkel Peel en Maas
De Wereldwinkel verkoopt leuke cadeauartikelen en levensmiddelen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Het kenmerk van de Wereldwinkel is, dat de producenten een rechtvaardige prijs voor hun producten ontvangen en zo een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De Wereldwinkel wordt helemaal gerund door enthousiaste vrijwilligers.
Deze winkel is gevestigd in Passage De Pit nr. 3 te Panningen.

R.K. Parochie St. Nicolaas
In dringende situaties kan men uiteraard een beroep doen op
kapelaan Roger Maenen    tel. 466.1850 of tel. 06-12922834
Is deze niet bereikbaar dan kan men terecht bij rector Mouës  tel.  466.2940
Luiden om 18.15 uur de klokken en wilt u weten wie gestorven is?
Ga dan naar de website van de parochie: www.parochiemeijel.nl

De VPTZ en LPZ in de gemeente Peel en Maas
Stichting “Leven rond de dood”
U bent mantelzorger en de zorg wordt u te veel, u bent ongeneeslijk ziek, u hebt een dierbare verloren, u wilt begeleiding hierbij en praten over leven en dood:
Wij zijn er voor u en u staat er niet alleen voor.
VPTZ – Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg
De VPTZ helpt u graag bij het voorkomen van overbelasting van de mantelzorg, steunen van de mantelzorger, luisteren en ‘er zijn’, waken bij de zieke.
Deze zorg wordt geboden door geschoolde vrijwilligers.
Neem contact op met tel. 06- 51213443 of zie website, zie hieronder.
LPZ – Levensbeschouwelijke Psycho – sociale Zorg. Dit houdt in: luisteren naar uw zorgen, praten over gevoelens van onmacht, angst en onzekerheid, in gesprek gaan over levensvragen en uw levensverhaal, begeleiding van de zieke en de naasten.
Deze zorg wordt geboden door professionele begeleiders.
tel. 06.22985119 Website :  www.levenronddedood.nl
De hulp van beide diensten (VPTZ en LPZ) is geheel kosteloos.

Het Hospice
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die het heel moeilijk maken om thuis te sterven. Deze zorg kan te complex zijn, of te zwaar worden. In die gevallen biedt het hospice een mogelijk alternatief.
Een gastvrije plaats waar mensen, omringd met de aandacht van hun naasten en deskundige zorg, kunnen verblijven.
Opname is mogelijk op basis van een zgn. CIZ-indicatie, waarbij er vanuit wordt gegaan, dat er geen langere levensverwachting is dan 3 maanden.
Een hospice vindt u o.a. in Roermond, Venlo en Weert.
Over dit laatste is meer informatie te vinden op
www.franciscushospice.nl of tel. 0495. 498977
De planning is, dat er in Panningen een hospice gerealiseerd wordt:
Het ‘Plattelandshoés’

Stichting Wens in Beweging
‘Wens in Beweging’ is een initiatief van de Ambulance Zorg Limburg-Noord.
Deze stichting heeft de beschikking over een speciaal ingerichte ambulance, waarmee wensen van zwaar zieke mensen vervuld kunnen worden. De vrijwilligers nemen niet alleen het vervoer voor hun rekening, maar zorgen ook voor de deskundige begeleiding en zorg tijdens deze dag. In de ambulance is ook plaats voor een familielid.
Voor aanvragen van een wensrit kunt u telefonisch contact
opnemen met tel. 088 033 0238
Of kijk op: www.wensinbeweginglimburg.nl