Diensten

DIENSTEN VAN DERDEN
WAARVAN ONZE KBO-LEDEN IN MEIJEL GEBRUIK KUNNEN MAKEN

R.K. Parochie St. Nicolaas
In dringende situaties kan men uiteraard een beroep doen op
kapelaan Roger Maenen  tel. 466.1850 of mobiel 06-129.228.34
Is deze niet bereikbaar dan kan men terecht bij rector Mouës tel. 466.2940

Luiden om 18.15 uur de klokken en wilt u weten wie gestorven is?
Ga dan naar de website van de parochie: www.parochiemeijel.nl

Uw huisarts en afspraak
Dr. Habets  Kerkstraat 5a Meijel             tel. 466.1436            dringend 06-1260.3460
Dr. Elens     Dorpsstraat 8b Meijel          tel. 466.3636            dringend 06-5086.2661
Dr. Wout     Dorpsstraat 29 Neerkant    tel. 466.2285             dringend 06-1346.8517

Huisartsenpost Weert                           tel. 0495-677.677
Voor spoedeisende hulp (’s middags vanaf 17.00 uur tot ‘s morgens 8.00 uur; in de weekenden en op feestdagen) kunt u, enkel op afspraak, terecht bij de huisartsenpost Weert, Vogelsbleek 5  6001 BE Weert. De Spoedpost Weert ligt rechts van de hoofdingang van SJG Weert.

Openingstijden Apotheek Meijel
Apotheek ‘De Groote Peel’, Dorpsstraat 8, kent de volgende openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Op zaterdag gesloten!
U kunt niet langer contant betalen, maar alleen pinnen!

Apotheek avonduren en in het weekend tel. 0495-549.720
Dringend medicijnen nodig buiten de normale openingstijden van de apotheek? De dienstdoende apotheek in Weert is bereikbaar onder tel. 0495-549.720.

Herhaalreceptenlijn apotheek                  tel. 477.9922
Uw eigen huisarts bellen voor een herhalingsrecept is niet meer nodig.
Als u tel. 077-477.9922 belt wordt u niet langer verbonden met een medewerkster van de apotheek. U wordt voortaan doorverbonden met een bandje, waarop het herhaalrecept kan worden ingesproken. Dit telefoonnummer is voor alle drie de huisartsen hetzelfde.
Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.30 uur.

Fysiotherapie
In Meijel zijn 3 praktijken voor fysiotherapie gevestigd. Iedere praktijk heeft zijn eigen specialisatie:

•     Fysiotherapie van den Schoor-de Maat, Kerkveld 2a
tel. 466.2512
info@fysiotherapiehbm.nl
www.fysiotherapiehbm.nl

•    Fysio centrum Meijel, Pastoor Frischestraat 23
tel. 466.9170
info@fysiocentrummeijel.nl
www.fysiocentrummeijel.nl

•    Fysio & Sport Meijel, Dorpsstraat 56
tel. 085-487.5910
info@fysiosportmeijel.nl
www.fysiosportmeijel.nl

Podotherapie
•    Podotherapie Hermanns, Pastoor Frischestraat 23
tel. 397.1318
contact@depodo.nl
www.podotherapiehermanns.nl

Thuiszorgwinkel Medipoint/Groene Kruis tel. 088-610.8861
Raadhuisstraat 114, Panningen.

Voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen (rolstoelen, rollators, scootmobielen, looprekken, enz.) kunt u terecht in de Groene Kruis winkel. Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Medipoint, Groene Kruiswinkel, Panningen
Voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen (rolstoelen, rollators, scootmobielen, looprekken, enz.) kunt u terecht in de Groene Kruis winkel. Deze is gevestigd op het adres: Raadhuisstraat 114, Panningen. Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.   tel. 088-610.8861
Voor bepaalde hulpmiddelen kunt u ook in Zorgcentrum St.Jozef Wonen & Zorg terecht.

Bloedprikken
Het kan zijn, dat u door uw huisarts of specialist wordt doorverwezen om (regelmatig) bloed te laten afnemen. In Meijel gebeurt dit door het Elkerliek ziekenhuis op de volgende locaties en tijden:

  • Gemeenschapshuis d’n Binger
    op dinsdag- en vrijdagmorgen om 08.30 uur tot 09.00 uur
  • St. Jozef Wonen & Zorg
    op woensdagmorgen om 08.30 uur.

Algemene Hulpdienst Meijel
Contactpersoon: mw. Corrie op den Drink      tel. 466.3416
info@algemenehulpdienstmeijel.nl

De dienst biedt eenvoudige hulp van mens tot mens, op die plekken, waar het nodig is. U moet dan denken aan zaken als begeleiding naar ziekenhuis of huisarts; boodschappen doen, kleine klusjes klaren voor mensen; soosdienst in Sint Jozef Wonen & Zorg en wandelen met bewoners van dit centrum. De algemene hulpdienst heeft haar bestaansrecht de afgelopen 30 jaar méér dan bewezen.

Maaltijdvoorziening/Tafeltje-dek-je             tel. 466.7878
Het bereiden van een goede warme maaltijd kan voor velen, met name alleenstaande ouderen, een probleem zijn. Bent u (tijdelijk) niet in de gelegenheid dit zelf te doen, dan biedt St. Jozef Wonen & Zorg uitstekende alternatieven. U bent tussen 12.00 uur en 13.30 uur altijd welkom in restaurant “de Kraanvogel”. Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Bent u met meer dan 5 personen dan is het gewenst dat u de receptie van het zorgcentrum van tevoren even belt.

Kunt u zelf niet naar ons restaurant komen, dan kunt u een beroep doen op “Tafeltje-dek-je”. Uw warme maaltijd wordt in dat geval aan huis bezorgd.

Inloopruimte in d’n Binger
Elke dinsdag- en donderdagmiddag, als d’n Binger geopend is, kunt u in het Grand Café van d’n Binger terecht om een partijtje te kaarten of om zomaar, onder het genot van een kopje koffie, wat met elkaar te praten. Het kan best gezellig zijn!

Dagvoorziening  “Durnééve”                     tel. 374.6174
durneeve@gmail.com

De Stichting ´Durnééve´ organiseert verbindende activiteiten waaronder een dag-voorziening onder dezelfde naam. Volwassenen uit Peel en Maas en daarbuiten kunnen hier terecht.
De activiteiten van de stichting vinden plaats bij Oppe Koffie in Meijel. Bij deze lunchroom werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zorgboerderij “De Katsberg”              mobiel 06-423.194.67
www.zorgboerderijdekatsberg.nl
info@zorgboerderijdekatsberg.nl

Zorgboerderij “De Katsberg” geeft dagbesteding aan senioren, die moeite hebben met het invullen van de dag en die vanwege hun leeftijd, ziekte of eenzaamheid ondersteuning nodig hebben.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeftes en wensen van de gasten. De doelstelling is, dat de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast.

Effe wat anders bij Casa di Mia            mobiel.06-423.194.67
Voor deelname: neem contact op met Mia Strijbos.

Elke eerste woensdag van de maand kunnen senioren genieten bij “Casa di Mia” van 11.00 uur tot 15.00 uur. Om 12.00 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd. De overige uurtjes worden gezellig ingevuld. De tijden bij “Casa di Mia” zijn niet gebonden. Men kan ook alleen voor de warme maaltijd aanschuiven.

De Bibliotheek Maas en Peel/Meijel tel. 466.2033
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
meijel@debibliotheekmaasenpeel.nl

De bibliotheek is geopend:
maandag en donderdag van 14.00 tot 20.00 uur
woensdag                          van 10.00 tot 12.00 / 14.00 tot 17.00 uur
vrijdag                                van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag                             van 10.00 tot 13.00 uur

Dorpsvervoer Meijel
Reservering: St. Jozef Wonen en Zorg  tel. 466.7878
Dorpsvervoer Meijel is bedoeld voor mensen met mobiliteits-beperkingen. Met het dorpsvervoer is het voor deze mensen mogelijk om diverse bestemmingen in Meijel te bereiken. Het Dorpsvervoer Meijel kan geen mensen in een rolstoel vervoeren. Het is wel mogelijk om (een opklapbare) rolstoel of rollator mee te nemen.
Naast vervoer binnen Meijel is er, tegen een hoger tarief, ook vervoer naar buurtkernen als Neerkant, Heibloem, Ospel, Beringe en Panningen mogelijk. Er moet hiervoor wel tijd zijn; de ritten binnen Meijel hebben altijd voorrang. Het kan dus zijn, dat u zich voor het gewenste tijdstip van zo’n rit iets moet aanpassen.

Servicepunt Postzaken Meijel
Dit servicepunt voor eenvoudige post-handelingen is gevestigd in de Coop aan het Alexanderplein. Het is geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 – 17.00  uur.

Stichting “Leven rond de dood.”
www:levenronddedood.nl

U bent mantelzorger en de zorg wordt u te veel, u bent ongeneeslijk ziek, u hebt een dierbare verloren, u wilt begeleiding hierbij en praten over leven en dood: wij zijn er voor u en u staat er niet alleen voor.

VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg
Neem contact op met                                    mobiel 06-512.134.43
De VPTZ helpt u graag bij het voorkomen van overbelasting van de mantelzorg, steunen van de mantelzorger, luisteren en “er zijn”, waken bij de zieke. Deze zorg wordt geboden door geschoolde vrijwilligers.

LPZ , Levensbeschouwelijke psycho – sociale zorg.
Neem contact op met                                       mobiel 06-229.851.19
Dit houdt in: luisteren naar uw zorgen, praten over gevoelens van onmacht, angst en onzekerheid, in gesprek gaan over levensvragen en uw levensverhaal, begeleiding van de zieke en de naaste.
Deze zorg wordt geboden door professionele begeleiders.

De hulp van beide diensten (VPTZ en LPZ) is geheel kosteloos.

Het Hospice
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die het heel moeilijk maken om thuis te sterven. Deze zorg kan te complex zijn, of te zwaar worden. In die gevallen biedt het hospice een mogelijk alternatief.
Een gastvrije plaats waar mensen, omringd met de aandacht van hun naasten en deskundige zorg, kunnen verblijven.
Opname is mogelijk op basis van een zgn. CIZ-indicatie. Er wordt daarbij van uitgegaan, dat er geen langere levensverwachting is dan 3 maanden. Een hospice vindt u o.a. in Panningen (het ‘Plattelandshoés’), Roermond (hospice De Ark), Venlo (hospice Mariaweide) en Weert (Franciscus hospice).

Stichting Wensambulance Limburg.
www.wensambulancelimburg.nl
info@wensambulancelimburg.nl

Wensambulance Limburg vervult wensritten voor mensen, die ernstig ziek en bedlegerig zijn of voor terminale wensvragers, waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn.
Deze stichting heeft de beschikking over een speciaal ingerichte ambulance. Naast het vervoer met de ambulance neemt Wensambulance Limburg ook de begeleiding tijdens deze dag voor haar rekening. Waar de wens ook naartoe gaat, er gaan altijd kundige zorgverleners mee, die zich hiervoor belangeloos inzetten. Daarnaast is er uiteraard ook plek voor meereizende gezins- of familieleden.

Huis van de Gemeente Peel en Maas     tel. 077-306.6666
www.peelenmaas.nl
info@peelenmaas.nl

Openingstijden:
maandag:       08.30 – 19.30 uur
dinsdag:         08.30 – 17.00 uur
woensdag:     08.30 – 17.00 uur
donderdag:   08.30 – 17.00 uur
vrijdag:          08.30 – 17.00 uur
zaterdag:       08.30 – 12.00 uur

U wordt tijdens deze openingstijden alleen geholpen, als u vooraf een afspraak heeft gemaakt. Dit kan via de website van de gemeente. Maar natuurlijk mag u ook bellen naar bovengenoemd telefoonnummer. Voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is het ook noodzakelijk om een afspraak te maken. Het is mogelijk om ter plekke pasfoto’s te laten maken. Als u een afspraak maakt, vraag dan meteen welke dagen de fotograaf er is. Alleen voor het afhalen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs hoeft u géén afspraak te maken. In deze gevallen kunt u tijdens bovengenoemde openingstijden gewoon binnenlopen.

Antares                                                             tel. 077-373.3666
Informatie: www.thuisbijantares.nl
Buiten het particuliere aanbod is Antares de woningcorporatie, die in Meijel woningen te huur aanbiedt en onderhoudt. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor senioren, maar ook voor mensen met een handicap of met een zorgbehoefte of een specifieke (zorg)vraag. Wilt u meer informatie over hun woningaanbod, dan kunt u terecht op de
inloopmorgen in d’n Binger en wel elke eerste donderdag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met Antares.

Zorgaanbieders, werkzaam in Meijel

Sint Jozef Wonen en Zorg                               tel. 077-466.7878
Kapelkesweg 1                                    info@sintjozefwonenenzorg.nl
5768 AW Meijel

Buurtzorg Peel en Maas                                     tel.  06-12118735
Kerkveld 2A                       peelenmaas3@buurtzorgnederland.com
5768 BB Meijel

Proteion                                                                 tel. 088-850.0000
Postbus 4080                                                             info@proteion.nl
6080 AB Haelen