Ledenservice

We blijven aangewezen op onze eigen ‘bezorgdienst’, onze ledenservice.
Onze wijkbezorgers zijn vele malen per jaar op pad om u van de benodigde informatie te voorzien. Tien keer per jaar ontvangt u via uw wijkbezorger de Nestor en ons eigen Nieuwsblad. Voor bijzondere bijeenkomsten zoals Ledenvergadering, Kerstviering en Kermismatinee ontvangt u telkens een persoonlijke uitnodiging. Ook dit informatieboekje wordt bij u bezorgd door uw wijkbezorger! De ‘Felicitatiedienst’ valt onder de werkgroep Ledenservice evenals ledenwerving/ledenbehoud.

De werkgroep bestaat uit:

M.C.F ( Mariëtta ). v. Asten – Meijers   tel. 374.4801         m.van.asten@kbo-meijel.nl

M.A.A. (Mat) Janssen                               tel. 466.0607                  janssen.mat@home.nl

G.J. (Dien) Spee-Stultiens                        tel. 466.1635

Onder verantwoordelijkheid van deze werkgroep vallen de volgende activiteiten:

Bezorging Nestor en Nieuwsblad. 
Uitnodigingen voor de Ledenvergadering, het Kermismatinee en de Kerstviering worden, als regel, in een extra bezorgronde verspreid. Dit laatste geldt ook voor het jaarlijkse informatieboekje.
Voor de bezorging van beide bladen zijn 20 bezorgers actief met ieder een eigen vast rayon. Nestor en Nieuwsblad verschijnen tien keer per jaar. In 2017 mag u deze post verwachten in de weekends van:

20 januari            24 februari               24 maart       28 april           26 mei               30 juni
18 augustus         29 september           27 oktober     15 december

Overlijdensberichten
Bij overlijden van een lid van onze vereniging komen onze Nestorbezorgers direct in actie om u hiervan, door middel van het bekende kaartje, op de hoogte te stellen.
Met gemiddeld zo’n 40 overlijdens per jaar een hele klus, maar we horen telkens weer, dat deze ‘service’ door u zeer gewaardeerd wordt.

De felicitatiedienst
De felicitatiedienst zorgt dagelijks voor de bezorging van de felicitatiekaarten bij onze jarige leden. De felicitatiedienst bestaat uit de heer Cor Knapen, mevrouw Dien Spee, de heer Frans en mevrouw Jose Thijssen en mevrouw Henny Verberk-Verhagen. De kaarten worden al sinds jaren geschreven door mevrouw El Veltmans en mevrouw Jo Gorts. Binnen deze groep is de heer Cor Knapen het aanspreekpunt/coördinator.

Ledenwerving/Ledenbehoud 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Reële kansen liggen er vooral nog in de leeftijdsgroep 55-65 jaar. Kent u mensen die interesse hebben? Meld het even bij Dien Spee-Stultiens en er wordt aan gewerkt. Haar telefoonnummer is: 466.1635