Ledenservice

De KBO is een grote vereniging, waarbij voortdurend informatie voorhanden is. Informatie, die we structureel in de juiste proporties aan onze leden willen verstrekken. Vanuit bestuur en diverse werkgroepen wordt deze informatie verzameld en via de werkgroep ledenservice bereikt het de leden.
Bij ledenservice gaat het dus niet om de inhoud van die informatie, maar om de wijze waarop we onze leden informeren. Daarvoor moet achter de schermen het nodige gebeuren. De taak van deze werkgroep is om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onder verantwoordelijkheid van deze werkgroep vallen o.a. de volgende activiteiten:
• organisatie en bezorging van het KBO-PCOB magazine en het nieuwsblad
• organisatie en bezorging van de overlijdensmededelingen
• organisatie en bezorging van de felicitatiekaarten

Dit alles gebeurt door 21 rayonsbezorgers.

De werkgroep bestaat uit:

M.C.F ( Mariëtta ). v. Asten – Meijers (coördinator)                   tel. 374.4801
m.van.asten@kbo-meijel.nl

P.G. (Piet) Basten                                                                        tel.06-222.477.53
penningmeester@kbo-meijel.nl

M.A.A. (Mat) Janssen                                                                        tel. 466.0607
janssen.mat@home.nl

M.J.(Marinus) Peeters                                                                      tel. 466.2050
mjpeeters@ziggo.nl

Bezorging KBO-PCOB magazine en nieuwsblad
In 2018 verschijnt het KBO-PCOB magazine en het nieuwsblad tien keer. U kunt deze post verwachten in de weekends van:

26 januari          23 februari           30 maart               27 april             1 juni
29 juni                24 augustus         28 september       26 oktober     14 december