Bezoekersteam

Deze groep is verantwoordelijk voor het bezoeken van (langdurige) zieken en jarigen met een speciale leeftijd binnen ons ledenbestand. Een heel belangrijke voorwaarde voor een dergelijk bezoek is; “We moeten het wel weten!!!”. Daarvoor zijn we in belangrijke mate aangewezen op de hulp van anderen zoals kinderen, vrienden, buurtgenoten, enz. Is in uw omgeving een lid al langere tijd ziek of onlangs opgenomen in het ziekenhuis, laat het ons even weten. Mits kenbaar gemaakt aan het bestuur, vallen ook de leden, die een jubileum te vieren hebben, hieronder. Leden, die de leeftijd van 90 jaar bereiken, krijgen een felicitatiebezoek. Leden vanaf 95 jaar worden elk jaar met een bezoek vereerd. Naast het afleggen van bezoekjes, verzorgt dit team ook de kienmiddagen.

De werkgroep bestaat uit:
W.M. (Mien) Basten-Op het Veld (coördinator)          tel. 466.1767
leobasten@home.nl

J.M.A.M (Ans) Creemers-v. Gorkum                              tel. 466.1719
ansvangorkum@hotmail.nl

P.J.G.M. (Nellie) v.d. Hoogenhof-v. Stiphout              tel. 466.1634
nellievdhoogenhof@hotmail.com

C.P.M. (Toos) Kessels-Verhaegh                                   tel. 466.2084
martentoos@hetnet.nl

W. (Mien) Bruijnen-Heldens                                          tel. 466.1570
henm.bruijnen@ziggo.nl

C.M.J. (Toos) Peeters-Tinnemans                                tel. 466.2050
mjpeeters@ziggo.nl

W.Ph. (Mien) Engelen-Gielen                                        tel. 466.3163
t.a.j.engelen@home.nl

H.M.P. (Hetty) Tittulaer-Reijnders                             tel. 466.9600
l.tittulaer@live.nl

B.E.M. (Bets) Joosten-Janssen                                    tel. 466.3886
betsjoosten@home.nl