Bezoekersteam

Deze werkgroep heeft vooral aandacht voor de ‘oudere’ senioren. We denken hierbij aan zaken, zoals kienmiddagen en de bezoeken aan huis.
Natuurlijk worden jongere senioren, die langere tijd uit de roulatie zijn, ook bezocht.
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

W.M. (Mien) Basten-Op het Veld                      tel. 466.1767                  leobasten@home.nl

J.M.A.M (Ans) Creemers-v. Gorkum                tel. 466.1719     ansvangorkum@hotmail.nl

P.J.(Nellie) v.d. Hoogenhof-v. Stiphout  tel. 466.1634  nellievdhoogenhof@hotmail.com

Bezoek aan huis
Mensen, die in het ziekenhuis verblijven of voor langere tijd aan huis gebonden zijn, zien vaak uit naar een bezoekje. Het bezoekersteam levert, indien gewenst, op dit punt haar bijdrage. Een heel belangrijke voorwaarde voor een dergelijk bezoek is; “We moeten het wel weten!!!”
Daarvoor zijn we in belangrijke mate aangewezen op de hulp van anderen zoals kinderen, vrienden, buurtgenoten, enz. Is in uw omgeving een lid al langere tijd ziek of onlangs opgenomen in het ziekenhuis, laat het ons even weten. De coördinator van de werkgroep is Mien Basten – Op ’t Veld, telefoon 4661767.
Ook leden, die 90 jaar en ouder worden, krijgen een bezoekje. Na uw 95ste verjaardag mag u jaarlijks de felicitaties van de KBO in ontvangst nemen.

Kienen
Ook voor 2017 staan de maandelijkse kienmiddagen gepland.
Het kienen wordt elke derde woensdag van de maand gehouden in het gastvrije zorgcentrum Sint Jozef Wonen & Zorg, Kapelkesweg 1. Deze ontspannende middagen starten om 14.15 uur en eindigen rond de klok van 16.15 uur.

De kiendata zijn: allemaal op woensdag:
18 januari        15 februari        15 maart      19 april      17 mei      21 juni      19 juli
16 augustus    20 september   18 oktober   15 november        december géén kienen