Bijzondere evenementen

Deze werkgroep zorgt voor de activiteiten, die jaarlijks terugkeren. We zijn dan ook heel blij om te kunnen vermelden, dat bij deze activiteiten steeds meer leden aanwezig zijn. De werkgroep regelt en organiseert alle voorbereidingen, afspraken en werkzaamheden die voor deze activiteiten nodig zijn
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

J.M.A.M. (Ans) Creemers-v. Gorkum            466.1719             ansvangorkum@hotmail.nl

W.M. (Mien) Basten-Op het Veld                   466.1767                          leobasten@home.nl

W.V.J.G. (Wilhelmien) Janssen-Jaspers      466.4124             w.v.j.g.jaspers@kpnmail.nl

8 maart: Ledenvergadering
Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Ook presenteren zij, voor zover als mogelijk is, de plannen voor de toekomst. Voor zo’n vergadering komt het nodige “geregel” om de hoek kijken. De leden van de werkgroep zorgen dan ook voor het klaar maken van de zaal, eventueel podium opstellen, opvang van bezoekers en leden, zorgen voor koffie en thee met vlaai. Verder het vastleggen van een entertainment groep, een loterij en na afloop weer alles opruimen.

8 april: Dansavond
Omdat vele leden aangaven, dat ze wel vaker zin hebben in een leuke dansactiviteit, heeft de werkgroep een dansavond kunnen vastleggen in d’n Binger op 8 april.
Verdere informatie volgt via het Nieuwsblad en de website.

4 september: Kermismatinee
Wat waren we afgelopen jaar weer trots op onze eigen Méélse coverband
“ The Memories”. Het was gezellig druk en er werd dan ook veel gedanst.
Welke band er dit jaar speelt, blijft nog een verrassing.

8 november: Ontspanningsmiddag
De jaarlijkse ontspanningsmiddag staat gepland op woensdagmiddag 8 november.
Meer informatie hierover komt in het Nieuwsblad en op de website.

13 december: Kerstviering
De dienst wordt voorgegaan door onze geestelijk adviseur kapelaan Roger.
Deze kerstviering moet een bepaalde sfeer uitdragen; de kerstsfeer moet duidelijk te proeven zijn. We denken hierbij aan kerststukjes op de tafels, tekstboekjes, kerstliederen en kerstbrood in de pauze. En niet te vergeten een loterij na afloop.