Info en Advies

Hoewel er in de zorg vele veranderingen ten goede zijn doorgevoerd,
gaat dit ook gepaard met problemen. Er is een groep van ouderen,
die het moeilijk hebben. We horen of lezen dit regelmatig via het nieuws. Juist de KBO komt voor deze mensen op. En met succes.
Kijk maar eens naar de inkomensverbetering, die het kabinet heeft doorgevoerd. Maar er is nog veel te doen. Zeker kleinschalig, in ons eigen dorp. Opkomen voor ouderen en deze op weg helpen waar dat nodig is. Geen betutteling, maar mensen in eigen kracht zetten. Een goed voorbeeld is het pilotproject “huishoudelijke hulp”, waarbij wij het als dorp zelf mogen invullen. De ouderenadviseurs, die hun wekelijkse spreekuur houden en indien nodig u ook thuis bezoeken.
Als KBO laten wij niemand in de steek, ook niet als het wat minder met u gaat.
In Meijel fungeert onder het Dorpsoverleg een dorpsondersteuner, die zich bezig houdt met de aanvraag van huishoudelijke hulp.
Ook bij het infoloket kunt u terecht voor vragen hierover. Indien nodig, wordt er verbinding met de dorpsondersteuner gelegd.
Lid van de werkgroep Info en Advies zijn de ouderenadviseurs:

P. (Peter) Beijers                                     tel. 466.1714         peterbeijers@telfortglasvezel.nl

H.J. (Huub) Grommen                          tel. 466.9074                          h.grommen@home.nl

E.P.H. (Lies) Hanssen-v. Enckevort   tel. 466.2881                      lies.hanssen@gmail.com

P.M. (Piet) Schers                                   tel. 466.2832                             pietschers@home.nl

J.M.H. (Jan) Voncken                            tel. 466.2181                         jmhvoncken@planet.nl

Henny Verhagen                                      tel. 06-26747977     hennyverhagen12@gmail.com

Fons Verberk                                            tel. 06-48661966                          hveraver@ziggo.nl

Dorpsondersteuner ‘Hulp in de Huishouding’
Francis Gottmer                   tel. 06-23987425  dorpsondersteunervanmeijel@gmail.com

Ook Marinus Peeters is lid van deze werkgroep. Hij houdt zich bezig met wat genoemd wordt: integrale veiligheid. (Voorkomen van inbraak, overval, vallen, internetcriminaliteit en dit soort zaken.)

M.J. (Marinus) Peeters                            tel. 466.2050                       mjpeeters@ziggo.nl

Bij Marinus Peeters en Peter Beijers kunt u ook terecht voor een persoonlijk advies ter voorkoming van brand in uw woning.

Voorlichting- en Informatiebijeenkomsten
Naast individueel advies aan leden verzorgt de werkgroep Info en Advies ook de voorlichting- en informatiebijeenkomsten van onze afdeling. Dit soort bijeenkomsten is moeilijk vooraf te plannen, omdat de actualiteit erg bepalend is. Via ons ‘Nieuwsblad’ zullen we in voorkomende gevallen deze bijeenkomsten tijdig aankondigen.

Infoloket
Elke maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur is het Infoloket van de KBO in d’n Binger geopend voor allerlei zaken. Hier kunnen ook kinderen van leden, familie en buren terecht met vragen betreffende ouderen, waar ze een band mee hebben. U kunt dan denken aan vragen aangaande inkomen, belastingzaken, zorg, wonen, vervoer en erfrecht. Maar ook als het gaat om problemen als eenzaamheid en ouderenmishandeling. Uiteraard mag u bij ons infoloket rekenen op discretie. Voor hulp en advies kunt u ook altijd telefonisch of per mail contact opnemen met een van de leden van de werkgroep.
Dorpsondersteuner Francis Gottmer is op afroep bij het Infoloket aanwezig.
Zij gaat over de ‘Hulp in de Huishouding’, maar kan u ook ondersteunen / adviseren
bij andere problemen op het gebied van zorg en welzijn.