KBO op pad

KBO Meijel vindt het bieden van ontspanning door ontmoeting één van haar belangrijkste taken. Maar wat is dan eigenlijk ontspanning? Voor de een is het ’t lezen van een goed boek, voor de ander een leuke film kijken of er lekker op uit gaan met zijn allen. Juist dit laatste is een taak, die berust bij deze werkgroep. Jaarlijks wordt er een mooi programma samengesteld, dat aansluit bij de behoefte van onze leden. Hebt u nieuwe, leuke ideeën? Neem dan even contact op met een van de leden van de werkgroep.

De werkgroep bestaat uit:
P.W.J.M. (Peter) Creemers (coördinator)         tel. 466.1719        pwjmcreemers@hotmail.com

G.P.M. (Truus) Terheijden-Vestjens                 tel. 466.0430
henkentruusje@gmail.com

W.V.J.G. (Wilhelmien) Janssen-Jaspers          tel. 466.4124
w.v.j.g.jaspers@kpnmail.nl

M.P.M.(Theu) Pouls                                              tel. 466.2091
m.pouls@home.nl

Voor 2018 ziet het programma er als volgt uit:
17 januari               bezoek Senioren Expo Veldhoven
12 maart                 forelvissen
18 april                   lentewandeling
9 mei                       bezoek aan museum Klok en Peel in Asten
11 t/m 15 juni        vakantie naar het gebied rond Lüneburgerheide
4 juli                        natuurtocht
8 augustus             dagtocht
12 september         forelvissen
3 oktober                herfstwandeling
21 november          excursie naar ……..

Bovengenoemde activiteiten, die onder de verantwoordelijkheid van
deze werkgroep vallen, vragen veel geregel. Opgave vooraf is dan ook noodzakelijk. Het deelnemersgeld dient bij inschrijving voldaan te worden. Dit deelnemersgeld dekt zo’n 80% van de kosten. Het resterende bedrag komt uit de algemene middelen van de vereniging.

De noodzakelijke informatie over de inschrijving en de activiteit zelf wordt ook nog via het nieuwsblad bekend gemaakt. Eventuele andere activiteiten, die nog niet gepland zijn of waarvan de datum nog niet bekend is, worden t.z.t. ook in het nieuwsblad bekend gemaakt. Uiteraard kunt u ook alle informatie vinden op onze website: www.kbo-meijel.nl.