Contact

Postadres KBO Meijel
p/a Den Hoogenbeemd 35, 5768 HJ Meijel
e-mail: secretariaat@kbo-meijel.nl

bankrelatie: NL57RABO0133422917 t.n.v. Ouderenver. KBO afd. Meijel
e-mail: penningmeester@kbo-meijel.nl

KvK-nummer 40177991

Website / Facebook
www.kbo-meijel.nl, bezoek ons ook op facebook: KBO Meijel

Adreswijziging
Help de ledenadministratie actueel te houden door wijzigingen of veranderingen in adresgegevens steeds door te geven. Zo blijft informatie van de vereniging correct bij de leden bezorgd.

Ledenadministrateur:
Mariëtta van Asten-Meijers, Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel
e-mail: m.van.asten@kbo-meijel.nl                                           tel. 06-308.038.19

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van KBO Meijel is een jaarverplichting die een lid aangaat met KBO Meijel. Wettelijk kunt u tegen het einde van het boekjaar opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken. KBO Meijel heeft als boekjaar het kalenderjaar. Het vorenstaande betekent dat een lid vóór 1 december van enig kalenderjaar opgezegd moet hebben. Bij een tussentijdse opzegging vindt restitutie van betaalde contributie niet plaats.

Opzegging van uw lidmaatschap KBO Meijel kunt u doorgeven aan:
Ledenadministrateur:
Mariëtta van Asten-Meijers, Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel
e-mail: m.van.asten@kbo-meijel.nl                                           tel. 06-308.038.19