Contact

KBO

Adreswijziging
Wij verzoeken onze leden bij verhuizing of andere wijzigingen zo snel
mogelijk onze ledenadministrateur hiervan op de hoogte te stellen:
Mariëtta van Asten-Meijers, Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel
m.van.asten@kbo-meijel.nl                                           tel. 06-308.038.19

Opzegging lidmaatschap
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Neem dan voor 1 december 2021
contact op met onze ledenadministrateur:
Mariëtta van Asten-Meijers, Het Haze-pad 16, 5768 AB Meijel
m.van.asten@kbo-meijel.nl                                           tel. 06-308.038.19

Postadres KBO Meijel
p/a Den Hoogenbeemd 35 5768 HJ Meijel
secretariaat@kbo-meijel.nl

Website
www.kbo-meijel.nl, bezoek ons ook op facebook: KBO Meijel

Bankrekening KBO Meijel
NL57RABO 01334.22.917
t.n.v. Ouderenver. KBO afd. Meijel
penningmeester@kbo-meijel.nl