Dorpsinfoloket

Het DorpsinfoLoket Meijel is een informatie- en adviesloket voor alle inwoners van Meijel, wél of géén lid van KBO Meijel. Bij het DorpsinfoLoket kunt u terecht met (hulp)vragen maar ook voor advies, bemiddeling en begeleiding. De mensen van het DorpsinfoLoket zijn opgeleide adviseurs KBO en doen hun werk vrijwillig, zelfstandig, onafhankelijk en niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Inzet van het DorpsinfoLoket is gratis en laagdrempelig. Wij garanderen tijd en aandacht!!

Voorheen had het DorpsinfoLoket Meijel wekelijkse spreekuren. Doordat hier minder gebruik van werd gemaakt, hebben de spreekuren een andere vorm gegeven: de adviseurs KBO Meijel blijven voor u bereikbaar en willen u graag een helpende hand blijven bieden door mogelijkheden aan te dragen, de weg te wijzen, te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. Op verzoek komen zij ook bij u thuis en gaan met u in gesprek om uw hulpvraag te analyseren en uw positie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Als het nodig is, schakelen de adviseurs de instanties in, die u van dienst kunnen zijn. De hulp van de adviseurs KBO is laagdrempelig en is gratis. U kunt  telefonisch of per mail contact met de adviseurs KBO Meijel opnemen:
telefonisch: 06 – 26.54.43.41 (alg. nummer).
per e-mail: dorpsinfoloket@kbo-meijel.nl

Procedure verlengen rijbewijs 75 jaar