PR & Ledenservice

Onder deze nieuwe naam zijn de werkgroep LEDENSERVICE en de werkgroep PR & COMMUNICATIE in 2019 samengevoegd. De KBO is een grote vereniging, waarbij voortdurend informatie voorhanden is. Informatie, die we structureel in de juiste proporties aan onze leden willen verstrekken. Vanuit bestuur en diverse werkgroepen wordt deze informatie verzameld en via de werkgroep PR & Ledenservice bereikt het de leden.

Onder de PR van deze werkgroep valt het schrijven en/of verzamelen van informatie. Hierbij gaat het om de vraag, wát men aan de man brengt en wánneer: over welke zaken wil men de leden informeren en welke kanalen zijn daarvoor beschikbaar? De computer is ook voor vele senioren niet meer weg te denken en voor verenigingen gaan websites en facebook de geschreven informatie steeds meer vervangen. KBO Meijel blijft de komende jaren deze kanalen benutten. Het nieuwsblad en informatieboekje blijven bestaan naast de KBO website en facebook. Juist ons nieuwsblad moet de leden ertoe bewegen vaker de website te bezoeken. Voor (nog) niet leden wordt gecommuniceerd via de weekbladen KBO-website en facebook.

De KBO website/facebook:
• KBO Meijel heeft een eigen website: www.kbo-meijel.nl. Informatie kunt u sturen naar het volgende mailadres: info@kbo-meijel.nl
• KBO Meijel is actief op facebook en we nodigen onze leden met een facebook-account dan ook van harte uit onze pagina “leuk” te vinden.

Bij het onderdeel LEDENSERVICE gaat het dus niet om de inhoud van de informatie, maar om de wijze waarop we onze leden informeren. Daarvoor moet achter de schermen het nodige gebeuren. De taak van deze werkgroep is om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onder verantwoordelijkheid van de werkgroep PR en LEDENSERVICE vallen o.a. de volgende activiteiten:
• redactie van ons eigen maandelijks Nieuwsblad
• organisatie en bezorging van het KBO-PCOB magazine en het Nieuwsblad
• organisatie en bezorging van de overlijdensmededelingen
• organisatie en bezorging van de felicitatiekaarten
• verzorgen KBO berichtgeving in weekbladen
• verzorgen redactie en opmaak van flyers
• redactie jaarlijks informatieboekje
• plaatsen van berichten op eigen website en facebook

De werkgroep bestaat uit:

E.L.M. (Els) Gielens-Janssen (coördinator)                        tel. 466.2749
secretariaat@kbo-meijel.nl

M.C.F. (Mariëtta) van Asten-Meijers (plv-coördinator)   tel. 06.308.038.19
m.van.asten@kbo-meijel.nl

L.A. (Leo) Tittulear                                                                   tel. 466.9600
l.tittulaer@live.nl

W.V.J.G. (Wilhelmien) Janssen-Jaspers                             tel. 466.4124
w.v.j.g.jaspers@kpnmail.nl

P.G. (Piet) Basten                                                                     tel. 06-222.477.53
penningmeester@kbo-meijel.nl

M.J.(Marinus) Peeters                                                            tel. 466.2050
mjpeeters@ziggo.nl

C.A.M. (Cor) Knapen                                                              tel. 466.3186
cor.knapen@home.nl

A.G. (Toon) de Leeuw                                                            tel. 466.2417
tondeleeuw@home.nl

Bezorging KBO-PCOB magazine en nieuwsblad
In 2020 verschijnt het KBO-PCOB magazine tien keer en het nieuwsblad elf keer. U kunt deze post verwachten in de weekends van:

31 januari        6 maart                  27 maart              1 mei                 29 mei           26 juni
24 juli              28 augustus          25 september      30 oktober       27 november