PR & Ledenservice

De KBO is een grote vereniging, waarbij voortdurend informatie voorhanden is. Informatie, die we structureel in de juiste proporties willen verstrekken. Vanuit bestuur en diverse werkgroepen wordt deze informatie verzameld.

De coördinator van deze werkgroep is:
E.L.M. (Els) Gielens-Janssen                                077-466.2749
e-mail: secretariaat@kbo-meijel.nl

Deze werkgroep bestaat verder uit: de dames Mariëtta van Asten-Meijers en
Wilhelmien Janssen-Jaspers en de heren Marinus Peeters, Cor Knapen, Theo Engelen, Tom van Bakel en Toon de Leeuw.

De KBO-website/Facebook:
KBO Meijel heeft een eigen website: kbo-meijel.nl. Vragen en/of informatie kunt u sturen naar het volgende mailadres: info@kbo-meijel.nl

KBO Meijel is actief op Facebook en we nodigen onze leden met een Facebookaccount dan ook van harte uit onze pagina “leuk” te vinden.