PR & Ledenservice

De KBO is een grote vereniging, waarbij voortdurend informatie voorhanden is. Informatie, die we structureel in de juiste proporties aan onze leden willen verstrekken. Vanuit bestuur en diverse werkgroepen wordt deze informatie verzameld en via de werkgroep PR & Ledenservice bereikt het de leden.

Onder verantwoordelijkheid van de werkgroep PR en LEDENSERVICE vallen o.a. de volgende activiteiten:
• redactie van ons eigen maandelijks Nieuwsblad
• organisatie en bezorging van het KBO-PCOB magazine en het Nieuwsblad
• organisatie en bezorging van de overlijdensmededelingen
• organisatie en bezorging van de felicitatiekaarten
• verzorgen KBO berichtgeving in weekbladen
• verzorgen redactie en opmaak van flyers
• redactie jaarlijks informatieboekje
• plaatsen van berichten op eigen website en facebook

De werkgroep bestaat uit:

E.L.M. (Els) Gielens-Janssen (coördinator)             tel. 466.2749
secretariaat@kbo-meijel.nl

M.C.F. (Mariëtta) van Asten-Meijers
(plv-coördinator)                                                            tel. 06.308.038.19
m.van.asten@kbo-meijel.nl

W.V.J.G. (Wilhelmien) Janssen-Jaspers                   tel. 466.4124
w.v.j.g.jaspers@kpnmail.nl

M.J.(Marinus) Peeters                                                  tel. 466.2050
mjpeeters@ziggo.nl

C.A.M. (Cor) Knapen                                                    tel. 466.3186
cor.knapen@home.nl

A.G. (Toon) de Leeuw                                                  tel. 466.2417
tondeleeuw@home.nl

Bezorging KBO-PCOB magazine en nieuwsblad
In 2021 verschijnt het KBO-PCOB magazine tien keer en het nieuwsblad van KBO Meijel elf keer. Deze informatie kunt U verwachten in het laatste weekend van elke maand, behalve in december.

De KBO website/facebook:
• KBO Meijel heeft een eigen website: www.kbo-meijel.nl. Informatie kunt u sturen naar het volgende mailadres: info@kbo-meijel.nl
• KBO Meijel is actief op facebook en we nodigen onze leden met een facebook-account dan ook van harte uit onze pagina “leuk” te vinden.

Verantwoordelijk voor de KBO-website/facebook zijn:

L.A. (Leo) Tittulaer                                                     tel. 466.9600
l.tittulaer@live.nl

P.F (Frans) Tijssen                                                     tel. 466.2305
fr.tijssen@gmail.com

M.H. (Martin) van Asten (webmaster)                  tel. 374.4801
info@kbo-meijel.nl