Ledenservice

De KBO is een grote vereniging, waarbij voortdurend informatie voorhanden is. Informatie, die we structureel in de juiste proporties aan onze leden willen verstrekken. Vanuit bestuur en diverse werkgroepen wordt deze informatie verzameld en via de werkgroep ledenservice bereikt het de leden.
Bij ledenservice gaat het dus niet om de inhoud van die informatie, maar om de wijze waarop we onze leden informeren. Daarvoor moet achter de schermen het nodige gebeuren. De taak van deze werkgroep is om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onder verantwoordelijkheid van deze werkgroep vallen o.a. de volgende activiteiten:
• organisatie en bezorging van het KBO-PCOB magazine en het nieuwsblad
• organisatie en bezorging van de overlijdensmededelingen
• organisatie en bezorging van de felicitatiekaarten

Dit alles gebeurt door 20 rayonbezorgers.

De werkgroep bestaat uit:

M.C.F ( Mariëtta ) van Asten – Meijers (coördinator)               tel. 06.308.038.19
m.van.asten@kbo-meijel.nl

P.G. (Piet) Basten  (plv-coördinator)                                             tel. 06-222.477.53
penningmeester@kbo-meijel.nl

M.J.(Marinus) Peeters                                                                      tel. 466.2050
mjpeeters@ziggo.nl

C.A.M. (Cor) Knapen                                                                         tel. 466.3186
cor.knapen@home.nl

A.G. (Toon) de Leeuw                                                                        tel. 466.2417
tondeleeuw@home.nl

Bezorging KBO-PCOB magazine en nieuwsblad
In 2019 verschijnt het KBO-PCOB magazine tien keer en het nieuwsblad elf keer. U kunt deze post verwachten in de weekends van:

1 februari        1 maart                  29 maart              3 mei                 31 mei           28 juni
26 juli              30 augustus         27 september       1 november     6 december