PR en Communicatie

Taak van deze werkgroep is het schrijven en/of verzamelen van informatie. Bij PR en Communicatie gaat het om de vraag, wát men aan de man brengt en wánneer: over welke zaken wil men de leden informeren en welke kanalen zijn daarvoor beschikbaar. De computer is ook voor vele senioren niet meer weg te denken en voor verenigingen gaan websites en facebook de geschreven informatie steeds meer vervangen. KBO Meijel blijft de komende jaren deze kanalen benutten. Het nieuwsblad en informatieboekje blijven bestaan naast de KBO website en facebook. Juist ons nieuwsblad moet de leden ertoe bewegen vaker de website te bezoeken. Voor (nog) niet leden wordt gecommuniceerd via de weekbladen en facebook.

De werkgroep bestaat uit:
E.L.M. (Els) Gielens-Janssen (coördinator)                        tel. 466.2749
secretariaat@kbo-meijel.nl

M.C.F. (Mariëtta) van Asten-Meijers (plv-coördinator)   tel. 06.308.038.19
m.van.asten@kbo-meijel.nl

L.A. (Leo) Tittulear                                                                   tel. 466.9600
l.tittulaer@live.nl

W.V.J.G. (Wilhelmien) Janssen-Jaspers                             tel. 466.4124
w.v.j.g.jaspers@kpnmail.nl

Onder verantwoordelijkheid van deze werkgroep vallen o.a. de volgende activiteiten:
• redactie van het maandelijks nieuwsblad
• verzorgen KBO berichtgeving in weekbladen
• verzorgen redactie en opmaak van flyers
• redactie jaarlijks informatieboekje
• plaatsen van berichten op eigen website en facebook

De KBO website/facebook:
• KBO Meijel heeft een eigen website: www.kbo-meijel.nl. Informatie kunt u sturen naar het volgende mailadres: info@kbo-meijel.nl

• KBO Meijel is actief op facebook en we nodigen onze leden met een facebook-account dan ook van harte uit onze pagina “leuk” te vinden.