Bezoekersteam

Deze groep is verantwoordelijk voor het bezoeken van zieken en jarigen met een speciale leeftijd binnen ons ledenbestand. Een heel belangrijke voorwaarde voor een dergelijk bezoek is; “We moeten het wel weten!!!”. Daarvoor zijn we in belangrijke mate aangewezen op de hulp van anderen zoals kinderen, vrienden, buurtgenoten, enz. Is in uw omgeving een lid ziek of onlangs opgenomen in het ziekenhuis, laat het ons even weten. Mits kenbaar gemaakt aan het bestuur, vallen ook de leden, die een jubileum te vieren hebben, hieronder. Leden, die de leeftijd van 90 jaar bereiken, krijgen een felicitatiebezoek. Leden vanaf 95 jaar worden elk jaar met een bezoek vereerd.

De werkgroep bestaat uit:
W.M. (Mien) Basten-Op het Veld (coördinator)                                tel. 466.1767
leobasten@home.nl

P.J.G.M. (Nellie) v.d. Hoogenhof-v. Stiphout (plv-coördinator)    tel. 466.1634
nellievdhoogenhof@hotmail.com

J.M.A.M (Ans) Creemers-v. Gorkum                                                    tel. 466.1719 ansvangorkum@hotmail.nl

C.P.M. (Toos) Kessels-Verhaegh                                                           tel. 466.2084
martentoos@hetnet.nl

C.M.J. (Toos) Peeters-Tinnemans                                                         tel. 466.2050
mjpeeters@ziggo.nl

W.Ph. (Mien) Engelen-Gielen                                                                tel. 466.3163
t.a.j.engelen@home.nl

H.M.P. (Hettie) Tittulaer-Reijnders                                                       tel. 466.9600
h.tittulaer@live.nl

B.E.M. (Bets) Joosten-Janssen                                                              tel. 466.3886
bets.joosten@home.nl

P.J.M. (Nel) Oomen-Berben                                                                   tel. 466.2821