Info en Advies

Belangenbehartiging is een zeer wezenlijk onderdeel van het werk binnen de KBO. Het aanbod aan voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn is niet alleen groot, maar voor velen ook (te) ingewikkeld of te onduidelijk. Advies, ondersteuning en begeleiding is dan vaak meer dan welkom. Onze afdeling kent daarvoor een team van geschoolde vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers. Zij leveren ‘advies op maat’. Samen met de persoon in kwestie wordt bekeken, welke oplossing voor het probleem gevonden kan worden. Waar nodig wordt geholpen bij het invullen van de vaak ingewikkelde formulieren, die daarbij noodzakelijk zijn. Naast individueel advies verzorgt deze werkgroep ook de voorlichtings- en informatiebijeenkomsten (themamiddag(en).

Infoloket
Bij het Infoloket van de KBO in d’n Binger kunt u terecht voor allerlei zaken. Ook kinderen , familie en buren kunnen hier terecht met vragen betreffende senioren. U kunt dan denken aan vragen aangaande inkomen, belasting, zorg, wonen en vervoer. Maar ook als het gaat om problemen als eenzaamheid en ouderenmishandeling. Uiteraard mag u bij ons infoloket rekenen op discretie. Voor hulp en advies kunt u ook altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met een van de leden van de werkgroep.

Dorpsondersteuner Lien Hartman is op afroep ook bij het Infoloket aanwezig. Zij gaat over de ‘Hulp in de Huishouding’, maar kan u ook ondersteunen / adviseren bij andere problemen op het gebied van zorg en welzijn.

De werkgroep bestaat uit:
ouderenadviseurs:
E.P.H. (Lies) Hanssen-v. Enckevort                                 tel. 06-573.331.15
lies.hanssen@gmail.com

M.C.F. (Mariëtta) van Asten-Meijers                               tel. 06-308.038.19
m.van.asten@kbo-meijel.nl

M.A. (Mariet) Gommans-van Dijck                                  tel. 466.3224
mariethenk@outlook.com

H.M. (Lenie) van Gulik-Verkijk                                         tel. 850.0351
lenievangulik@hotmail.com

M.J.E. (Marian) Strijbos-Verheijden                                tel. 466.2833
marian@strijbosmeijel.nl

G.P.M. (Ria) Verstappen-Berghs                                       tel. 466.2812
riaverstappen@home.nl

J.M.H. (Jan) Voncken                                                          tel. 466.2181
jmhvoncken1940@kpnmail.nl

belastinginvullers:
P.M.M. (Peter) van Bussel                                                   tel. 06-447.222.77
vanbussel.peter@gmail.com

G.W.J. (Ger) Doensen                                                          tel. 06-152.517.36
gerdoensen@gmail.com

M.J.E. (Marian) Strijbos-Verheijden                                tel. 06-305.042.15
marian@strijbosmeijel.nl

J.M.H. (Jan) Voncken                                                          tel. 466.2181
jmhvoncken1940@kpnmail.nl

Dorpsondersteuner
Lien Hartman                                                                        tel. 06-300.771.87
dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl