Info en Advies

Belangenbehartiging is een zeer wezenlijk onderdeel van het werk binnen de KBO. Het aanbod aan voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn is niet alleen groot, maar voor velen ook (te) ingewikkeld of te onduidelijk. Advies, ondersteuning en begeleiding is dan vaak meer dan welkom. Onze afdeling kent daarvoor een team van geschoolde ouderenadviseurs en belastinginvullers. Beide functies worden meestal door dezelfde persoon ingevuld, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn. Zij leveren ‘advies op maat’. Samen met de persoon in kwestie wordt bekeken, welke oplossing voor het probleem gevonden kan worden. Waar nodig wordt geholpen bij het invullen van de vaak ingewikkelde formulieren, die daarbij noodzakelijk zijn. Naast individueel advies verzorgt deze werkgroep ook de voorlichtings- en informatiebijeenkomsten van KBO Meijel.

Infoloket
Vanaf februari elke eerste maandag van de maand ‘s-middags van 14.00 uur tot 15.00 uur is het Infoloket van de KBO in d’n Binger geopend voor allerlei zaken. Hier kunnen ook kinderen van leden, familie en buren terecht met vragen betreffende ouderen, waar ze een band mee hebben. U kunt dan denken aan vragen aangaande inkomen, belastingzaken, zorg, wonen, vervoer en erfrecht. Maar ook als het gaat om problemen als eenzaamheid en ouderenmishandeling. Uiteraard mag u bij ons infoloket rekenen op discretie. Voor hulp en advies kunt u ook altijd telefonisch of per mail contact opnemen met een van de leden van de werkgroep.

Dorpsondersteuner Marina Kersten is op afroep bij het Infoloket aanwezig. Zij gaat over de ‘Hulp in de Huishouding’, maar kan u ook ondersteunen / adviseren bij andere problemen op het gebied van zorg en welzijn.

De werkgroep bestaat uit:
ouderenadviseur / belastinginvuller:
J.M.H. (Jan) Voncken                                                     tel. 466.2181
jmhvoncken1940@kpnmail.nl

ouderenadviseurs:
E.P.H. (Lies) Hanssen-v. Enckevort                            tel. 466.2881
lies.hanssen@gmail.com

P. (Peter) Beijers                                                               tel. 466.1714
peterbeijers@telfortglasvezel.nl

Dorpsondersteuner ‘Hulp in de Huishouding’
Marina Kersten                                               mobiel 06-239.874.25
dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl