Info en Advies

Belangenbehartiging is een zeer wezenlijk onderdeel van het werk binnen de KBO. Het aanbod aan voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn is niet alleen groot, maar voor velen ook (te) ingewikkeld of te onduidelijk. Advies, ondersteuning en begeleiding is dan vaak meer dan welkom. Onze afdeling kent daarvoor een team van geschoolde adviseurs en belastinginvullers. Zij leveren ‘advies op maat’. Samen met de persoon in kwestie wordt bekeken welke oplossing voor het probleem gevonden kan worden. Waar nodig wordt geholpen bij het invullen van de vaak ingewikkelde formulieren, die daarbij noodzakelijk zijn. Naast individueel advies verzorgt deze werkgroep ook voorlichtings- en informatiebijeenkomsten (themamiddag(en)).

De werkgroep Info en Advies bestaat uit:
Adviseurs KBO:
De coördinator van de adviseurs KBO is:
E.P.H. (Lies) Hanssen-van Enckevort                    06-573.331.15
e-mail:  lies.hanssen@gmail.com

De andere adviseurs KBO zijn:
M.C.F. (Mariëtta) van Asten-Meijers                      06-308.038.19
M.A. (Mariet) Gommans-van Dijck                         077-466.3224
H.M. (Lenie) van Gulik-Verkijk                                077-850.0351
M.J.E. (Marian) Strijbos-Verheijden                       06-305.042.15
G.P.M. (Ria) Verstappen-Berghs                              077-466.2812
J.M.H. (Jan) Voncken                                                 077-466.2181

U kunt de adviseurs KBO ook per mail bereiken.
Het mailadres is: ouderenadviseurs@kbo-mijel.nl

Belastinginvullers:
De coördinator van de belastinginvullers KBO is:
J.N.C. (Jan) Manders                                                  06-800.847.47
e-mail:   penningmeester@kbo-meijel.nl

Mocht u gebruik willen maken van de expertise van de belastinginvullers KBO Meijel dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de coördinator.

De belastinginvullers KBO zijn:
G.W.J. (Ger) Doensen                                                06-152.517.36
e-mail:  gerdoensen@gmail.com

P.M.M. (Peter) van Bussel                                         077-466.3296
e-mail:  vanbussel.peter@gmail.com

M.J.E. (Marian) Strijbos-Verheijden                      06-305.042.15
e-mail:  marian@strijbosmeijel.nl

J.M.H. (Jan) Voncken                                                077-466.2181
e-mail:  jmhvoncken1940@kpnmail.nl

Dorpsinfoloket Meijel (voorheen Infoloket KBO):
Het Dorpsinfoloket Meijel wordt per toerbeurt bemenst door de adviseurs van KBO Meijel, dorpsondersteuner en cliëntadviesbureau van Zorgcentrum St. Jozef. Iedere maandag van 14.00 uur tot 15.00 uur is er een open inloopspreekuur. Heeft u overdag geen tijd?
Dan kunt u ook elke eerste dinsdag van de maand van 19.00 uur tot 20.00 uur terecht.
Alle inwoners van Meijel, jong en oud, zijn welkom en kunnen bij dit loket terecht met al hun vragen. Uiteraard mag u bij ons loket rekenen op discretie.

Huishoudelijke hulp:                                              06-300.771.87
e-mail:   dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl
Bij vragen over o.a. “hulp in de huishouding” kunt u contact opnemen met de dorpsondersteuner Lien Hartman. Zij kan u ook ondersteunen/adviseren bij andere problemen op het gebied van zorg en welzijn.