SeniorWeb

Wie van ons had jaren geleden kunnen denken, dat bij senioren na de computer, ook tablet en smartphone, zo’n opmars zouden maken. En dat heus niet alleen om er zo nu en dan een spelletje op te spelen, al is er met dit laatste niets mis. Ook senioren zijn actief op internet en het schrijven van een brief of kaart heeft bij menigeen plaats gemaakt voor het versturen van een e-mail. Veel senioren in ons dorp zijn met de computer vertrouwd geraakt door deel te nemen aan een van de vele cursussen, die de werkgroep in de voorbije jaren heeft gegeven.
Om onze leden nog beter van dienst te zijn in de ‘digitale wereld’, is KBO Meijel  aangesloten bij SeniorWeb.

De werkgroep bestaat uit:
L.A. (Leo) Tittulaer (coördinator)                        tel 466.9600
l.tittulaer@live.nl

M.H. (Martin) van Asten (plv. coördinator)      tel. 374.4801
kbo-meijel@outlook.com

M.C.F. (Mariëtta) van Asten-Meijers                  tel. 06-308.038.19
m.van.asten@kbo-meijel.nl

In 2019 zijn wij gestart met “leren op maat”. In 20202 gaan we hiermee verder. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de werkgroep SeniorWeb. Samen met u maken wij dan vervolgens een plan van aanpak. In dit plan staat o.a. het aantal geplande lessen en waar de lessen plaatsvinden. Dit kan bij u thuis, maar ook in d’n Binger. Als er een aantal personen dezelfde interesse hebben, dan is het mogelijk een klein groepje te vormen. Meer weten? Loop gerust eens binnen tijdens ons wekelijks computerspreekuur.

Computerspreekuur
Behoudens aankondigingen in het Nieuwsblad en op de website is er elke maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur een spreekuur in d’n Binger, waar u terecht kunt met vragen en problemen op het gebied van computers, tablets en smartphones.