SeniorWeb

Wie van ons had jaren geleden kunnen denken, dat ook bij senioren de computer, na tablet en smartphone, zo’n opmars zouden maken. En dat heus niet alleen om er zo nu en dan een spelletje op te spelen, al is er met dit laatste niets mis. Ook senioren zijn actief op internet en het schrijven van een brief of kaart heeft bij menigeen plaats gemaakt voor het versturen van een email. Veel senioren in ons dorp zijn met de computer vertrouwd geraakt door deel te nemen aan een van de vele cursussen, die de werkgroep in de voorbije jaren heeft gegeven.
Om onze leden nog beter van dienst te zijn in de ‘digitale wereld’, heeft KBO Meijel zich aangesloten bij SeniorWeb.

De werkgroep bestaat uit:
L.A. (Leo) Tittulaer (coördinator)                        tel 466.9600
l.tittulaer@live.nl

M.H. (Martin) van Asten (plv. coördinator)      tel. 374.4801
kbo-meijel@outlook.com

P. (Peter) Beijers                                                      tel. 466.1714
peterbeijers@telfortglasvezel.nl

M.C.F. (Mariëtta) van Asten-Meijers                  tel. 374.4801
m.van.asten@kbo-meijel.nl

Voor 2019 zijn weer diverse cursussen in voorbereiding.
Bij voldoende belangstelling worden zowel in het voorjaar als in het najaar cursussen ingepland. Over de concrete data wordt u tijdig geïnformeerd via het Nieuwsblad onze website en facebook. In 2019 gaan we ook starten met “leren op maat”. In plaats van een standaardcursus te volgen kunt u zelf aangeven wat u wilt leren. Nadere bijzonderheden volgen in het Nieuwsblad.

Computerspreekuur
Behoudens aankondigingen in het nieuwsblad is er elke maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur een spreekuur in d’n Binger, waar u terecht kunt met vragen en problemen op het gebied van computers, tablets en smartphones.