AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving, die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Ook KBO Meijel krijgt met deze nieuwe regelgeving te maken. Als vereniging verwerken wij nl. uw persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is ook nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen, waarvoor u lid bent geworden.
Een overzicht van de manier waarop KBO afdeling Meijel met uw persoonsgegevens omgaat, is beschreven in het privacystatement KBO afdeling Meijel. Dit statement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 mei 2018. Dit document is een groeimodel. Indien nodig wordt dit document aangevuld. De laatste versie van het privacystatement kunt u steeds vinden op de website KBO Meijel door op deze link te klikken.

 

.