Diensten

DIENSTEN EN ACTIVITEITEN DOOR DERDEN
WAARVAN ONZE KBO-LEDEN IN MEIJEL GEBRUIK KUNNEN MAKEN

R.K. Parochie St. Nicolaas
In dringende situaties kan men uiteraard een beroep doen op
kapelaan Roger Maenen  mobiel 06-129.228.34
Indien kapelaan Roger Maenen niet bereikbaar is, kan contact worden gemaakt met:

–     kapelaan Piet Houben (Panningen) mobiel 06-575.875.06
of
–     pastoor Peter van der Horst (Helden) mobiel 06.212.021.18

Luiden om 18.15 uur de klokken en wilt u weten wie gestorven is?
Ga dan naar de website van de parochie: www.parochiemeijel.nl

Uw huisarts en afspraak
Dr. Habets               077-466.1436      dringend: 06-126.034.60
Dr. Elens                  077-466.3636     dringend: 06-508.626.61
Dr. Wout                  077-466.2285
Huisartsenpost       0495-677.677

Website Dr. Habets:                         www.huisartsenpraktijk-meijel.nl 
Website Dr. Elens:                            www.centrumdepeel.nl/huisartsenpraktijk
Website Dr. Wout:                            www.pastorie-huisarts.nl
N.B. De nummers van de huisartsen zijn alleen bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur. Daarna bellen met Huisartsenpost Weert.
In ernstige en zeer dringende gevallen kunt u 112 bellen.

Spoedpost Weert                           tel. 0495-677.677
Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert
Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen, is huisartsenzorg beschikbaar via de Spoedpost Weert De Spoedpost Weert huisvest de huisartsenpost van Meditta én de spoedeisende hulp van SJG Weert. U vindt de Spoedpost Weert rechts van de hoofdingang van SJG Weert. In principe kunt u alleen met een afspraak terecht op de Spoedpost Weert, denk er daarom altijd aan, eerst bellen.

Openingstijden:
Weekdagen: 17.00 uur – 8.00 uur ‘s ochtends
Weekenden en feestdagen: gehele dag geopend

Apotheek Meijel, Dorpsstraat 8                 tel. 077-477.9920 
De apotheek kent de volgende openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag is de apotheek voortaan gesloten.
Door de apotheek worden uitsluitend betalingen met PIN geaccepteerd.

Herhaalreceptenlijn apotheek                  tel. 477.9922
Uw eigen huisarts bellen voor een herhaalrecept is niet meer nodig.
Als u 077-477.9922 belt, wordt u doorverbonden met een bandje, waarop u de boodschap kunt inspreken. Dit telefoonnummer is voor alle drie de huisartsen hetzelfde.
Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.

Apotheek avonduren en in het weekend tel. 0495-549.720/0495-572.470
Dringend medicijnen nodig buiten de normale openingstijden van de apotheek? De dienstapotheek in Weert is gevestigd in het SJG Weert, Vogelsbleek 5. De dienstapotheek is geopend in de avond en nachturen vanaf 18.00 uur tot 8 uur de volgende morgen. Tevens is de dienstapotheek op zon- en feestdagen geopend.

Bloedprikken
Van de huisarts krijgt u hierover nadere informatie.

Fysiotherapie
In Meijel zijn 3 praktijken voor fysiotherapie gevestigd. Iedere praktijk heeft zijn eigen specialisatie:

•     Fysiotherapie van den Schoor-de Maat, Kerkveld 2a
tel. 466.2512
info@fysiotherapiehbm.nl
www.fysiotherapiehbm.nl

•    Fysio centrum Meijel, Pastoor Frischestraat 23
tel. 466.9170
info@fysiocentrummeijel.nl
www.fysiocentrummeijel.nl

•    Fysio & Sport Meijel, Dorpsstraat 56
tel. 085-487.5910
info@fysiosportmeijel.nl
www.fysiosportmeijel.nl

Podotherapie
•    Podotherapie Hermanns, Pastoor Frischestraat 23
tel. 397.1318
contact@depodo.nl
www.podotherapiehermanns.nl

•    Footvision podotherapie, Kerkveld 2a
tel. 0475-430.481
info@foot-vision.nl
www.foot-vision.nl

Handencentrum
•    Handencentrum Limburg, Kerkveld 2a
tel. 077-466.2512
info@handencentrumlimburg.nl
www.handencentrumlimburg.nl

Ergotherapie
•    Ergotherapie Leudal-Peel en Maas, Kerkveld 2a
tel. 077-466.2512
info@ergotherapielpm.nl
www.ergotherapieleudelpeelenmaas.nl

Tandarts
•    SaChaLo tandartspraktijk, Kerkveld 2
tel. 077-466.0792
contact@sachalo.nl
www.sachalo.tandartsennet.nl

Medipoint / Groene Kruis thuiszorgwinkel                          tel. 088-102.01.00
Raadhuisstraat 114, Panningen.
(24 uur per dag / 7 dagen per week / tegen lokaal tarief)

Voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen (rolstoelen, rollators, scootmobielen, looprekken, enz.) kunt u terecht in de Medipoint / Groene Kruis thuiszorgwinkel. Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Algemene Hulpdienst Meijel
Contactpersoon: mw. Corrie op den Drink mobiel 06-510.601.47
Bij geen gehoor: 077-466.3236 of 077-466.2316
info@algemenehulpdienstmeijel.nl
www.algemenehulpdienstmeijel.nl

De dienst biedt eenvoudige hulp van mens tot mens, op die plekken, waar het nodig is.
U moet dan denken aan zaken als begeleiding naar ziekenhuis of huisarts, boodschappen doen, kleine klusjes klaren voor mensen, soosdienst in Sint Jozef Wonen & Zorg en wandelen met bewoners van dit centrum. De algemene hulpdienst heeft haar bestaansrecht de afgelopen 30 jaar méér dan bewezen.

Maaltijdvoorziening/Tafeltje-dek-je             tel. 466.7855
Het bereiden van een goede warme maaltijd kan voor velen, met name alleenstaande ouderen, een probleem zijn. Bent u (tijdelijk) niet in de gelegenheid dit zelf te doen, dan biedt St. Jozef Wonen & Zorg uitstekende alternatieven. U bent tussen 12.00 uur en 13.30 uur altijd welkom in de “Binnentuin”. Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Bent u met meer dan 3 personen dan is het gewenst dat u het restaurant van het zorgcentrum van tevoren even belt.

Kunt u zelf niet naar ons restaurant komen, dan kunt u een beroep doen op “Tafeltje-dek-je”. Uw warme maaltijd wordt in dat geval aan huis bezorgd.

Dorpsontmoeting Durnééve                             tel. 374.6174
Raadhuisplein 3 (van 09.30 – 16.30 uur m.u.v. dinsdag)
meijel@dorpsontmoeting.nl
www.dorpsontmoeting.nl/meijel

Bij Dorpsontmoeting Durnééve worden diverse activiteiten georganiseerd o.a. eet-, beweeg-, handwerk- en repaircafé, Schuif aan en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)-café. Op de website www.dorpsontmoeting.nl/meijel vindt u alle informatie over de activiteiten, die dorpsontmoeting Durnééve organiseert.

Zorgboerderij “De Katsberg”              mobiel 06-423.194.67
info@zorgboerderijdekatsberg.nl
www.zorgboerderijdekatsberg.nl

Zorgboerderij “De Katsberg” geeft dagbesteding aan senioren, die moeite hebben met het invullen van de dag en die vanwege hun leeftijd, ziekte of eenzaamheid ondersteuning nodig hebben.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeftes en wensen van de deelnemers. De doelstelling is om de mantelzorger te ontlasten.

De Bibliotheek Maas en Peel/Meijel          tel. 466.2033
meijel@debibliotheekmaasenpeel.nl
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

De bibliotheek is geopend:
maandag en donderdag van 14.00 tot 20.00 uur
woensdag                          van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag                                van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag                             van 10.00 tot 13.00 uur

Dorpsvervoer Meijel
Reservering:
•    Telefonisch op nummer 06-330.231.01 op werkdagen van 09.00 – 11.00 uur
•    Per e-mail aanmeldendorpsvervoer@gmail.com. Na bevestiging is de rit ingepland.
Op een rittenblad wordt genoteerd: uw naam, adres, telefoonnummer, bestemming, vertrektijd en de tijd waarop u terug wilt.

In 2009 werd de Stichting Dorpsvervoer Meijel opgericht voor het vervoer van personen uit Meijel met mobiliteitsbeperkingen, met als doel hen in staat te stellen langer deel te kunnen nemen aan het sociale leven. Het dorpsvervoer is bedoeld voor korte ritten in Meijel en omliggende kernen. Naar dagvoorziening, zorgboerderij, familie, kapper, dokter, tandarts, fysiotherapie, kaartclub, kienen, supermarkt, restaurant, enz.
Het Dorpsvervoer Meijel kan geen mensen in een rolstoel vervoeren. Het is wel mogelijk om (een opklapbare) rolstoel of rollator mee te nemen.
Binnen Meijel kost een enkele of retour rit:  € 2,50 per persoon.
Daarbuiten is er een vaste prijs per bestemming, die afhankelijk is van het aantal kilometers naar de plaats van bestemming.

Servicepunt Postzaken Meijel
Dit servicepunt voor eenvoudige post-handelingen is gevestigd in de Coop aan het Alexanderplein. Het is geopend van maandag t/m zaterdag van 08.00 – 20.00  uur.
Op zondag van 11.00 – 17.00 uur.

Stichting “Leven rond de dood.”
www:levenronddedood.nl

U bent mantelzorger en de zorg wordt u te veel, u bent ongeneeslijk ziek, u hebt een dierbare verloren, u wilt begeleiding hierbij en praten over leven en dood: wij zijn er voor u en u staat er niet alleen voor.

VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg
Neem contact op met                                    mobiel 06-512.134.43
De VPTZ helpt u graag bij het voorkomen van overbelasting van de mantelzorg, steunen van de mantelzorger, luisteren en “er zijn”, waken bij de zieke. Deze zorg wordt geboden door geschoolde vrijwilligers.

LPZ , Levensbeschouwelijke psycho – sociale zorg.
Neem contact op met                                       mobiel 06-229.851.19
Dit houdt in: luisteren naar uw zorgen, praten over gevoelens van onmacht, angst en onzekerheid, in gesprek gaan over levensvragen en uw levensverhaal, begeleiding van de zieke en de naaste.
Deze zorg wordt geboden door professionele begeleiders.
De hulp van beide diensten (VPTZ en LPZ) is geheel kosteloos.

Het Hospice
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die het heel moeilijk maken om thuis te sterven. Deze zorg kan te complex zijn, of te zwaar worden. In die gevallen biedt het hospice een mogelijk alternatief.
Een gastvrije plaats waar mensen, omringd met de aandacht van hun naasten en deskundige zorg, kunnen verblijven.
Opname is mogelijk op basis van een zgn. CIZ-indicatie. Er wordt daarbij van uitgegaan, dat er geen langere levensverwachting is dan 3 maanden. Een hospice vindt u o.a. in Panningen (het ‘Plattelandshoés’), Roermond (hospice De Ark), Venlo (hospice Mariaweide) en Weert (Franciscus hospice).

Huis van de Gemeente Peel en Maas     tel. 077-306.6666
info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl

Openingstijden:
maandag:       08.30 – 17.00 uur
dinsdag:         08.30 – 17.00 uur
woensdag:     08.30 – 17.00 uur
donderdag:   08.30 – 17.00 uur
vrijdag:          08.30 – 17.00 uur
zaterdag:       08.30 – 12.00 uur

Als u iets met de gemeente wilt regelen, doet u dit op afspraak. Voor u betekent dit dat de gemeente op het moment van de afspraak ruim de tijd voor u heeft en u niet lang hoeft te wachten. U kunt online een afspraak maken. Geen internet? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum 077-306.66.66, zij maken samen met u de afspraak.
De gemeente is ook via WhatsApp te bereiken, gemakkelijk en snel.
App naar 06-180.474.45. De gemeente antwoordt tijdens de uren waarop zij telefonisch bereikbaar is. Gebruik echter WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie. U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Antares                                                             tel. 077-373.3666
info@thuisbijantares.nl
www.thuisbijantares.nl
Buiten het particuliere aanbod is Antares de woningcorporatie, die in Meijel woningen te huur aanbiedt en onderhoudt. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor senioren, maar ook voor mensen met een handicap of met een zorgbehoefte of een specifieke (zorg)vraag. Wilt u meer informatie over hun woningaanbod, dan kunt u terecht bij de Servicedesk Meijel  in d’n Binger, elke eerste donderdag van de maand van 9.00 en 12.00 uur.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen.

Stichting Wensambulance Limburg.
info@wensambulancelimburg.nl
www.wensambulancelimburg.nl

Stichting Wensambulance Limburg vervult wensritten voor volwassenen en kinderen, die ernstig ziek, bedlegerig of terminaal zijn, waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn. Ondanks het grote verdriet kan iemand door de vervulling van een wens, weer even genieten en zijn of haar zorgen vergeten.
Deze stichting heeft drie ambulances: één speciaal voor kinderen en twee voor volwassenen. Zij beschikken ook over een brancard met luchtbanden en een elektrische rolstoel, speciaal voor moeilijk begaanbare terreinen zoals strand en bos. Naast het vervoer met de ambulance neemt Wensambulance Limburg ook de begeleiding tijdens deze dag voor haar rekening. Waar de wens ook naartoe gaat, er gaan altijd kundige zorgverleners mee, die zich hiervoor belangeloos inzetten. Daarnaast is er uiteraard ook plek voor meereizende gezins- of familieleden.

De navolgende activiteiten willen wij van harte aanbevelen:

Sporten en gymmen voor senioren is leuk
We hebben in Meijel een enthousiaste en gezellige senioren gymgroep, die elke maandagochtend een uurtje besteedt aan sport en spel. Ze beginnen om half tien in sporthal de Körref.
Contactpersoon: mevr. Mia Sonnemans, tel. 06-149.723.49

Fitness 55+
U kunt, onder begeleiding, fitnessen/sporten bij Fitnessclub My Way,
Banmolen 15, 5768 ET Meijel.
Contactpersoon: Hans van Herwijnen         tel. 06-288.309.29

Sporthelden van Meijel
Kalisstraat 30, 5768 CX Meijel
Wij maken bewegen weer leuk! De kernwaarden van Sporthelden van Meijel zijn helder: Gezonde leefstijl, betrokkenheid, kwaliteit, samenwerken en samen zorgen voor het feel good gevoel. Fitness, groepslessen en persoonlijke begeleiding om jou te helpen gezond en fit te blijven.
Contactpersoon: mevr. Kim Daniëls tel. 06-302.089.40
kim@sportheldenvanmeijel.nl

Yoga voor senioren
Op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur is er een ruimte in d’n Binger gereserveerd voor yoga.
Contactpersoon: mw. Marlie Laveaux         tel. 06-252.586.79
tel. 0495-546.285