Diensten

DIENSTEN VAN DERDEN
WAARVAN ONZE KBO-LEDEN IN MEIJEL GEBRUIK KUNNEN MAKEN

R.K. Parochie St. Nicolaas
In dringende situaties kan men uiteraard een beroep doen op
kapelaan Roger Maenen  mobiel 06-129.228.34
Is deze niet bereikbaar dan kan contact worden gemaakt met:

–     kapelaan Piet Houben (Panningen) mobiel 06-575.875.06
of
–     pastoor Peter van der Horst (Helden) mobiel 06.212.021.18

Luiden om 18.15 uur de klokken en wilt u weten wie gestorven is?
Ga dan naar de website van de parochie: www.parochiemeijel.nl

Uw huisarts en afspraak
Dr. Habets               077-466.1436      dringend: 06-126.034.60
Dr. Elens                  077-466.3636     dringend: 06-508.626.61
Dr. Wout                  077-466.2285     dringend: 06-134.685.17
Huisartsenpost       0495-677.677
Website Dr. Habets en Dr. Elens: www.huisartsenpraktijk-meijel.nl 
Website Dr. Wout:                            www.pastorie-huisarts.nl
N.B. De nummers van de huisartsen zijn alleen bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur. Daarna bellen met Huisartsenpost Weert.
In ernstige en zeer dringende gevallen kunt u 112 bellen.

Spoedpost Weert                           tel. 0495-677.677
Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert
De Spoedpost Weert huisvest de huisartsenpost van Meditta én de spoedeisende hulp van SJG Weert. De ingang van de Spoedpost Weert is aan de voorzijde van het SJG Weert, rechts van de hoofdingang. In principe kunt u alleen met een afspraak terecht op de Spoedpost Weert, denk er daarom altijd aan, eerst bellen.

Openingstijden:
Weekdagen: 17.00 uur – 8.00 uur ‘s ochtends
Weekenden en feestdagen: gehele dag geopend

Apotheek avonduren en in het weekend tel. 0495-549.720
Dringend medicijnen nodig buiten de normale openingstijden van de apotheek? De dienstdoende apotheek in Weert is gevestigd in het SJG Weert, Vogelsbleek 5. De dienstapotheek is geopend in de avond en nachturen vanaf 18.00 uur tot 8 uur de volgende morgen. Tevens is de dienstapotheek op zon- en feestdagen geopend.

Openingstijden Apotheek Meijel
Apotheek ‘De Groote Peel’, Dorpsstraat 8, kent de volgende openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag is de apotheek voortaan gesloten.
Door de apotheek worden uitsluitend betalingen met PIN geaccepteerd.

Herhaalreceptenlijn apotheek                  tel. 477.9922
Uw eigen huisarts bellen voor een herhaalrecept is niet meer nodig.
Als u 077-477.9922 belt, wordt u doorverbonden met een bandje waarop u de boodschap kunt inspreken. Dit telefoonnummer is voor alle drie de huisartsen hetzelfde.
Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.

Fysiotherapie
In Meijel zijn 3 praktijken voor fysiotherapie gevestigd. Iedere praktijk heeft zijn eigen specialisatie:

•     Fysiotherapie van den Schoor-de Maat, Kerkveld 2a
tel. 466.2512
info@fysiotherapiehbm.nl
www.fysiotherapiehbm.nl

•    Fysio centrum Meijel, Pastoor Frischestraat 23
tel. 466.9170
info@fysiocentrummeijel.nl
www.fysiocentrummeijel.nl

•    Fysio & Sport Meijel, Dorpsstraat 56
tel. 085-487.5910
info@fysiosportmeijel.nl
www.fysiosportmeijel.nl

Podotherapie
•    Podotherapie Hermanns, Pastoor Frischestraat 23
tel. 397.1318
contact@depodo.nl
www.podotherapiehermanns.nl

Thuiszorgwinkel Medipoint/Groene Kruis tel. 088-610.8861
Raadhuisstraat 114, Panningen.

Voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen (rolstoelen, rollators, scootmobielen, looprekken, enz.) kunt u terecht in de Groene Kruis winkel. Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Algemene Hulpdienst Meijel
Contactpersoon: mw. Corrie op den Drink mobiel 06-510.601.47
Bij geen gehoor: 077-466.3236 of 077-466.2316
www.algemenehulpdienstmeijel.nl/
info@algemenehulpdienstmeijel.nl

De dienst biedt eenvoudige hulp van mens tot mens, op die plekken, waar het nodig is.
U moet dan denken aan zaken als begeleiding naar ziekenhuis of huisarts, boodschappen doen, kleine klusjes klaren voor mensen, soosdienst in Sint Jozef Wonen & Zorg en wandelen met bewoners van dit centrum. De algemene hulpdienst heeft haar bestaansrecht de afgelopen 30 jaar méér dan bewezen.

Maaltijdvoorziening/Tafeltje-dek-je             tel. 466.7878
Het bereiden van een goede warme maaltijd kan voor velen, met name alleenstaande ouderen, een probleem zijn. Bent u (tijdelijk) niet in de gelegenheid dit zelf te doen, dan biedt St. Jozef Wonen & Zorg uitstekende alternatieven. U bent tussen 12.00 uur en 13.30 uur altijd welkom in restaurant “Binnentuin”. Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Bent u met meer dan 5 personen dan is het gewenst dat u de receptie van het zorgcentrum van tevoren even belt.

Kunt u zelf niet naar ons restaurant komen, dan kunt u een beroep doen op “Tafeltje-dek-je”. Uw warme maaltijd wordt in dat geval aan huis bezorgd.

Dorpsontmoeting Durnééve                             tel. 374.6174
Raadhuisplein 3
meijel@dorpsontmoeting.nl

Het eetpunt vindt plaats bij Oppe Koffie, elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,00. Alle volwassenen kunnen zich tot een week van te voren aanmelden. Er is plek voor 4 tot maximaal 12 deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Zorgboerderij “De Katsberg”              mobiel 06-423.194.67
www.zorgboerderijdekatsberg.nl
info@zorgboerderijdekatsberg.nl

Zorgboerderij “De Katsberg” geeft dagbesteding aan senioren, die moeite hebben met het invullen van de dag en die vanwege hun leeftijd, ziekte of eenzaamheid ondersteuning nodig hebben.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeftes en wensen van de gasten. De doelstelling is, dat de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast.

De Bibliotheek Maas en Peel/Meijel          tel. 466.2033
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
meijel@debibliotheekmaasenpeel.nl

De bibliotheek is geopend:
maandag en donderdag van 14.00 tot 20.00 uur
woensdag                          van 10.00 tot 12.00 / 14.00 tot 17.00 uur
vrijdag                                van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag                             van 10.00 tot 13.00 uur

Dorpsvervoer Meijel
Voor aanmelden-wijzigen-afmelden van ritten:
077-466 7825
Maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur
dorpsvervoer@sintjozefwonenenzorg.nl

Let op vermelding van:

  1. Tijdstip waarop u opgehaald wilt worden
  2. Uw naam en adres
  3. Uw telefoonnummer
  4. Uw bestemming
  5. Tijdstip waarop u weer opgehaald wilt worden.

Een bericht waarin een van de 5 elementen ontbreekt kan niet verwerkt worden.

Dorpsvervoer Meijel is bedoeld om mensen met mobiliteitsbeperkingen te vervoeren. Het stelt hen in staat langer deel te kunnen nemen aan het sociale leven. Het dorpsvervoer is bedoeld voor korte ritten in Meijel en omliggende kernen. Met het dorpsvervoer is het voor deze mensen mogelijk om diverse bestemmingen in Meijel te bereiken. Naar de dag voorziening, de zorgboerderij, de kapper, de dokter, de tandarts, de fysiotherapie, de kaartclub, het kienen, de supermarkt, het restaurant, naar de familie, enz.
Het Dorpsvervoer Meijel kan geen mensen in een rolstoel vervoeren. Het is wel mogelijk om (een opklapbare) rolstoel of rollator mee te nemen.
Binnen Meijel kost een enkele of retour rit:  € 2,50 per persoon.
Daarbuiten is er een vaste prijs per bestemming, die afhankelijk is van het aantal kilometers naar de plaats van bestemming.

Servicepunt Postzaken Meijel
Dit servicepunt voor eenvoudige post-handelingen is gevestigd in de Coop aan het Alexanderplein. Het is geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 – 17.00  uur.

Stichting “Leven rond de dood.”
www:levenronddedood.nl

U bent mantelzorger en de zorg wordt u te veel, u bent ongeneeslijk ziek, u hebt een dierbare verloren, u wilt begeleiding hierbij en praten over leven en dood: wij zijn er voor u en u staat er niet alleen voor.

VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg
Neem contact op met                                    mobiel 06-512.134.43
De VPTZ helpt u graag bij het voorkomen van overbelasting van de mantelzorg, steunen van de mantelzorger, luisteren en “er zijn”, waken bij de zieke. Deze zorg wordt geboden door geschoolde vrijwilligers.

LPZ , Levensbeschouwelijke psycho – sociale zorg.
Neem contact op met                                       mobiel 06-229.851.19
Dit houdt in: luisteren naar uw zorgen, praten over gevoelens van onmacht, angst en onzekerheid, in gesprek gaan over levensvragen en uw levensverhaal, begeleiding van de zieke en de naaste.
Deze zorg wordt geboden door professionele begeleiders.
De hulp van beide diensten (VPTZ en LPZ) is geheel kosteloos.

Het Hospice
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die het heel moeilijk maken om thuis te sterven. Deze zorg kan te complex zijn, of te zwaar worden. In die gevallen biedt het hospice een mogelijk alternatief.
Een gastvrije plaats waar mensen, omringd met de aandacht van hun naasten en deskundige zorg, kunnen verblijven.
Opname is mogelijk op basis van een zgn. CIZ-indicatie. Er wordt daarbij van uitgegaan, dat er geen langere levensverwachting is dan 3 maanden. Een hospice vindt u o.a. in Panningen (het ‘Plattelandshoés’), Roermond (hospice De Ark), Venlo (hospice Mariaweide) en Weert (Franciscus hospice).

Stichting Wensambulance Limburg.
www.wensambulancelimburg.nl
info@wensambulancelimburg.nl

Wensambulance Limburg vervult wensritten voor mensen, die ernstig ziek en bedlegerig zijn of voor terminale wensvragers, waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn.
Deze stichting heeft de beschikking over een speciaal ingerichte ambulance. Naast het vervoer met de ambulance neemt Wensambulance Limburg ook de begeleiding tijdens deze dag voor haar rekening. Waar de wens ook naartoe gaat, er gaan altijd kundige zorgverleners mee, die zich hiervoor belangeloos inzetten. Daarnaast is er uiteraard ook plek voor meereizende gezins- of familieleden.

Huis van de Gemeente Peel en Maas     tel. 077-306.6666
www.peelenmaas.nl
info@peelenmaas.nl

Openingstijden:
maandag:       08.30 – 19.30 uur
dinsdag:         08.30 – 17.00 uur
woensdag:     08.30 – 17.00 uur
donderdag:   08.30 – 17.00 uur
vrijdag:          08.30 – 17.00 uur
zaterdag:       08.30 – 12.00 uur

Als u iets met de gemeente wilt regelen, doet u dit op afspraak. Voor u betekent dit dat de gemeente op het moment van de afspraak ruim de tijd voor u heeft en u niet lang hoeft te wachten. U kunt online een afspraak maken. Geen internet? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum 077-306 66 66, zij plannen samen met u een afspraak.
Ook voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is het noodzakelijk om een afspraak te maken. Het is mogelijk om ter plekke pasfoto’s te laten maken. Als u een afspraak maakt, vraag dan meteen welke dagen de fotograaf er is.
Voor het afhalen van aangevraagde documenten hoeft u geen afspraak te maken. In deze gevallen kunt u tijdens bovengenoemde openingstijden gewoon binnenlopen.

Antares                                                             tel. 077-373.3666
info@thuisbijantares.nl
www.thuisbijantares.nl
Buiten het particuliere aanbod is Antares de woningcorporatie, die in Meijel woningen te huur aanbiedt en onderhoudt. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor senioren, maar ook voor mensen met een handicap of met een zorgbehoefte of een specifieke (zorg)vraag. Wilt u meer informatie over hun woningaanbod, dan kunt u terecht op de inloopmorgen in d’n Binger en wel elke eerste donderdag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met Antares.