Diensten

NUTTIGE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS.

R.K. Parochie St. Nicolaas
In dringende situaties kan men uiteraard een beroep doen op
kapelaan Roger Maenen                            06-129.228.34

Indien kapelaan Roger Maenen niet bereikbaar is, kan contact
worden gemaakt met:
kapelaan Piet Houben (Panningen)        06-575.875.06
of
pastoor Peter van der Horst (Helden)     06-212.021.18

Luiden om 18.15 uur de klokken en wilt u weten wie gestorven is? ga dan naar de website van de parochie: www.parochiemeijel.nl

Uw huisarts en afspraak

Huisartsenpost Weert, tel. 0495-677.677
In principe kunt u alleen met een afspraak terecht, denk er altijd aan, eerst bellen!!
Openingstijden:
Weekdagen: 17.00 uur – 08.00 de volgende morgen
Weekenden en feestdagen: gehele dag geopend

Apotheek Meijel, Dorpsstraat 8, tel. 077-477.9920
De apotheek is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag is de apotheek gesloten. Door de apotheek worden uitsluitend betalingen met PIN geaccepteerd.

Dienstapotheek avonduren en in het weekend, tel. 0495-572.470
De dienstapotheek is geopend in de avond- en nachturen vanaf 18.00 uur tot 08.00 uur. De apotheek is ook op zon- en feestdagen geopend.

Fysiotherapie
In Meijel zijn 3 praktijken voor fysiotherapie gevestigd. Iedere praktijk heeft zijn eigen specialisatie:

Podotherapie
In Meijel zijn 2 praktijken voor podotherapie gevestigd:

Tandarts
SaChaLo tandartspraktijk, Kerkveld 2
077-466.0792
contact@sachalo.nl
www.sachalo.tandartsennet.nl

Huishoudelijke hulp:                                              06-300.771.87
dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl

Bij vragen over o.a. “hulp in de huishouding” kunt u contact opnemen met de dorpsondersteuner Lien Hartman.

Zorgcentrum Sint Jozef
info@sintjozef.nl
www.sintjozef.nl

 • secretariaat (hoofdnummer)                                      077-466.7878
  info@sintjozef.nl
 • cliëntadviesbureau (voor alle vragen over zorg)     077-466.7800
  clientadvies@sintjozef.nl
 • tafeltje dekje/ horeca                                                    077-466.7855
 • dagbesteding De zuu:te inval                                      077-466.7890
 • activiteiten St. Jozefplein                                             077-466.7892

Zorgboerderij “De Katsberg”                            06-423.194.67
info@zorgboerderijdekatsberg.nl
www.zorgboerderijdekatsberg.nl

Zorgboerderij “De Katsberg” geeft dagbesteding aan senioren, die moeite hebben met het invullen van de dag en die vanwege hun leeftijd, ziekte of eenzaamheid ondersteuning nodig hebben. De doelstelling is om de mantelzorg te ontlasten.

Onze Jan Dagbeleving, Keulsebaan 34, Neerkant        06-15.18.82.13
info@onzejan.nl
www.onzejan.nl

Bij Onze Jan Dagbeleving kunnen mensen zonder indicatie terecht, die ook behoefte hebben aan een andere dag-invulling, aan gezelschap, een praatje of gewoon mensen om zich heen.

Dorpsontmoeting Meijel                                     077-374.6174
Raadhuisplein 3
meijel@dorpsontmoeting.nl
www.dorpsontmoeting.nl/meijel

Dorpsontmoeting Meijel is een toegankelijke ontmoetingsplek in huiselijke sfeer. Dorpsontmoeting organiseert dagdelen voor volwassenen, die graag onder de mensen komen. Op de website vindt u onder het kopje “activiteiten” alle informatie over de activiteiten/café’s, die Dorpsontmoeting organiseert.

Huis van de Gemeente Peel en Maas               077-306.6666
info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl

Als u iets met de gemeente wilt regelen, doet u dit op afspraak. Ook voor het afhalen van aangevraagde documenten maakt u een afspraak. Wilt u in contact komen met de gemeente via WhatsApp? Voeg het algemeen nummer (077-306.6666) toe aan uw contacten. Gemakkelijk en snel. Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.

Dorpsvervoer Meijel
dorpsvervoermeijel@gmail.com
www.dorpsvervoermeijel.nl

Reservering:

 • Telefonisch op nummer 06-330.231.01, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.00 uur.
 • Per e-mail: aanmeldendorpsvervoermeijel@gmail.com. Na bevestiging is de rit ingepland.

Algemene Hulpdienst Meijel
Contactpersoon: mw. Corrie op den Drink              06-230.361.68
Bij geen gehoor: 077-466.3236 of 077-466.2316
info@algemenehulpdienstmeijel.nl
www.algemenehulpdienstmeijel.nl

De hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie, die tot doel heeft het bieden van ondersteuning en hulp aan mensen uit Meijel. Deze hulp wordt aangeboden ter aanvulling van de bestaande mantelzorg en hulpverleningsorganisaties.

Het hospice
Een hospice vindt u o.a. in Panningen (het ‘Plattelandshoés’), Roermond (De Ark), Venlo (Mariaweide) en Weert (Franciscus).

De Bibliotheek Maas en Peel/Meijel                  077-466.2033
meijel@debibliotheekmaasenpeel.nl
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Kijk voor de actuele openingstijden op de aankondiging op de voor- en achterdeur van gemeenschapshuis d’n Binger.

Informatiepunt Digitale Overheid bij de bieb
Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid of met andere instanties gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Bij dit informatiepunt kunt u terecht met vragen over hoe u uw zaken kunt regelen met de overheid of andere instanties.

Stichting “Leven rond de dood”
lrdd.peelenmaas@gmail.com
www.levenronddedood.nl

U bent mantelzorger en de zorg wordt u te veel, u bent ongeneeslijk
ziek, u hebt een dierbare verloren, u wilt begeleiding hierbij en praten
over leven en dood: wij zijn er voor u, u staat er niet alleen voor.

 • VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg
  Neem contact op met 06-512.134.43
  De VPTZ helpt u graag bij het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger, steunen van de mantelzorger, luisteren en “er zijn”, waken bij de zieke. Deze zorg wordt geboden door geschoolde vrijwilligers.
 • LPZ, Levensbeschouwelijke psychosociale zorg
  Neem contact op met 06-229.851.19
  Dit houdt in: luisteren naar uw zorgen, praten over gevoelens van onmacht, angst en onzekerheid, in gesprek gaan over levensvragen en uw levensverhaal, begeleiding van de zieke en de naaste. Deze zorg wordt geboden door professionele begeleiders.

De hulp van beide diensten (VPTZ en LPZ) is geheel kosteloos.

Antares                     077-373.3666
info@thuisbijantares.nl
www.thuisbijantares.nl

Buiten het particuliere aanbod is Antares de woningcorporatie, die in Meijel woningen te huur aanbiedt en onderhoudt. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor senioren, maar ook voor mensen met een handicap of met een zorgbehoefte of een specifieke (zorg)vraag. Wilt u meer informatie over hun woningaanbod, dan kunt u terecht bij de Servicedesk Meijel in
d’n Binger, elke eerste donderdag van de maand van 09.00 uur tot 12.00 uur. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen.