Diensten

DIENSTEN EN ACTIVITEITEN DOOR DERDEN WAARVAN ONZE KBO-LEDEN IN MEIJEL GEBRUIK KUNNEN MAKEN

R.K. Parochie St. Nicolaas
In dringende situaties kan men uiteraard een beroep doen op
kapelaan Roger Maenen                            06-129.228.34

Indien kapelaan Roger Maenen niet bereikbaar is, kan contact
worden gemaakt met:
kapelaan Piet Houben (Panningen)        06-575.875.06
of
pastoor Peter van der Horst (Helden)     06-212.021.18

Luiden om 18.15 uur de klokken en wilt u weten wie gestorven is? ga dan naar de website van de parochie: www.parochiemeijel.nl

Uw huisarts en afspraak

 • Huisartsenpraktijk Habets & De Louw (Drs. Habets / Drs. de Louw), Kerkstraat 5a
  077-466.1436        spoed: 06-126.034.60
  www.huisartsenpraktijk-meijel.nl
 • Huisartsenpraktijk De Peel (Drs. Elens), Dorpsstraat 8b
  077-466.3636       spoed: 06-508.626.61
  info@centrumdepeel.nl
  www.centrumdepeel.nl/huisartsenpraktijk
 • Huisartsenpraktijk De Pastorie (Drs. Wout), Dorpsstraat 29, Neerkant
  077-466.2285
  pastorie@ezorg.nl
  www.pastorie-huisarts.nl

Spoedpost Weert, tel. 0495-677.677
Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert
Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen, is huisartsenzorg beschikbaar via spoedpost Weert. De spoedpost Weert huisvest de huisartsenpost van Meditta én de spoedeisende hulp van SJG Weert. U vindt de spoedpost Weert rechts van de hoofdingang van SJG Weert. In principe kunt u alleen met een afspraak terecht, denk er altijd aan, eerst bellen!!
Openingstijden:
Weekdagen: 17.00 uur – 08.00 de volgende morgen
Weekenden en feestdagen: gehele dag geopend

Apotheek Meijel, Dorpsstraat 8, tel. 077-477.9920
De apotheek is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag is de apotheek gesloten. Door de apotheek worden uitsluitend betalingen met PIN geaccepteerd.

Herhaalreceptenlijn apotheek, tel. 077-477.9922
Indien u patiënt bent bij de huisartsen in Meijel of in Neerkant, dan kunt u gebruik maken van de herhaalservice. Team apotheek Meijel zorgt ervoor dat uw medicatie iedere 3 maanden automatisch voor u klaar staat. Bespreek dit met de assistente in de apotheek, dit kan aan de balie, of door de apotheek te bellen. Mocht u een herhaalrecept hebben dan kunt u ook een e-mail sturen naar apotheekmeijel@ezorg.nl, dan wordt de medicatie alvast voor u klaargezet. Het is dan wel van belang dat u het herhaalrecept meeneemt naar de apotheek als u de medicatie gaat halen. Verder kunt u ook gebruik maken van de afhaalautomaat. Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw medicatie halen. Verdere informatie hierover (o.a. folders) is beschikbaar in de apotheek.

Apotheek avonduren en in het weekend, tel. 0495-549.720 / 0495-572.470
Dringend medicijnen nodig buiten de normale openingstijden van de apotheek? De dienstapotheek in Weert is gevestigd in het SJG Weert, Vogelsbleek 5. Deze is geopend in de avond en nachturen vanaf 18.00 uur tot 08 uur de volgende morgen. De apotheek is ook op zon- en feestdagen geopend.

Bloedprikken
Van de huisarts krijgt u hierover nadere informatie.

Huishoudelijke hulp:                                              06-300.771.87
e-mail:   dorpsondersteunermeijel@kkpm.nl

Bij vragen over o.a. “hulp in de huishouding” kunt u contact opnemen met de dorpsondersteuner Lien Hartman. Zij kan u ook ondersteunen/adviseren bij andere problemen op het gebied van zorg en welzijn.

Fysiotherapie
In Meijel zijn 3 praktijken voor fysiotherapie gevestigd. Iedere praktijk heeft zijn eigen specialisatie:

 • Fysiotherapie de Maat, Kerkveld 2a
  077-466.2512
  info@fysiotherapiehbm.nl
  www.fysiotherapiehbm.nl
 • Fysio Centrum Meijel, Pastoor Frischestraat 23
  077-466.9170
  info@fysiocentrummeijel.nl
  www.fysiocentrummeijel.nl
 • Fysio & Sport Beter Vooruit, Dorpsstraat 56
  085-487.5910
  info@fysiosportmeijel.nl
  www.fysiosportmeijel.nl

Podotherapie Hermanns, Pastoor Frischestraat 23
077-397.1318
contact@depodo.nl
www.podotherapiehermanns.nl

Footvision podotherapie, Kerkveld 2a
0475-430.481
info@foot-vision.nl
www.foot-vision.nl

Handencentrum Limburg, Kerkveld 2a
077-466.2512
info@handencentrumlimburg.nl
www.handencentrumlimburg.nl

Ergotherapie Leudal-Peel en Maas, Kerkveld 2a
077-466.2512
info@ergotherapielpm.nl
www.ergotherapieleudalpeelenmaas.nl

SaChaLo tandartspraktijk, Kerkveld 2
077-466.0792
contact@sachalo.nl
www.sachalo.tandartsennet.nl

Zorgcentrum Sint Jozef
www.sintjozef.nl

secretariaat (hoofdnummer)                                      077-466.7878
info@sintjozef.nl

cliëntadviesbureau (voor alle vragen over zorg)     077-466.7800
clientadvies@sintjozef.nl

tafeltje dekje/restaurant Sjuuf mèr èn                      077-466.7855
keuken@sintjozef.nl

dagbesteding De zuu:te inval                                      077-466.7890
dagbesteding@sintjozef.nl

activiteiten St. Jozefplein                                             077-466.7892
activiteiten@sintjozef.nl

Zorgboerderij “De Katsberg”                            06-423.194.67
www.zorgboerderijdekatsberg.nl
info@zorgboerderijdekatsberg.nl

Zorgboerderij “De Katsberg” geeft dagbesteding aan senioren, die moeite hebben met het invullen van de dag en die vanwege hun leeftijd, ziekte of eenzaamheid ondersteuning nodig hebben. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeftes en wensen van de deelnemers. De doelstelling is om de mantelzorg te ontlasten.

Zorgboerderij “KOE ”                                             06-46.62.53.84
www.zorgboerderijkoe.nl
koe@philipsen-melkvee.nl

Zorgboerderij KOE (Kijken, Ontdekken, Ervaren) geeft waardevolle dagbesteding aan jong volwassenen met een verstandelijke beperking in de warme, leerzame omgeving van het boerenbedrijf. Bij KOE mag je zijn wie je bent.

Dorpsontmoeting Meijel                                     077-374.6174
Raadhuisplein 3
meijel@dorpsontmoeting.nl
www.dorpsontmoeting.nl/meijel

Dorpsontmoeting Meijel is een toegankelijke ontmoetingsplek in huiselijke sfeer. Dorpsontmoeting organiseert dagdelen voor volwassenen, die graag onder de mensen komen. Op de website vindt u alle informatie over de activiteiten/café’s, die Dorpsontmoeting organiseert.

Algemene Hulpdienst Meijel
Contactpersoon: mw. Corrie op den Drink              06-510.601.47
Bij geen gehoor: 077-466.3236 of 077-466.2316
info@algemenehulpdienstmeijel.nl
www.algemenehulpdienstmeijel.nl

De hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie, die tot doel heeft het bieden van ondersteuning en hulp aan mensen uit Meijel. Deze hulp wordt aangeboden ter aanvulling van de bestaande mantelzorg en hulpverleningsorganisaties.

Het hospice
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die het heel moeilijk maken om thuis te sterven. Deze zorg kan te complex zijn, of te zwaar worden. In deze gevallen biedt het hospice een mogelijk alternatief. Een gastvrije plaats waar mensen, omringd met de aandacht van hun naasten en deskundige zorg, kunnen verblijven. Opname is mogelijk op basis van een zgn. CIZ-indicatie. Er wordt daarbij van uitgegaan, dat er geen langere levensverwachting is dan 3 maanden. Een hospice vindt u o.a. in Panningen (het ‘Plattelandshoés’), Roermond (De Ark), Venlo (Mariaweide) en Weert (Franciscus).

Stichting “Leven rond de dood”
www:levenronddedood.nl
U bent mantelzorger en de zorg wordt u te veel, u bent ongeneeslijk
ziek, u hebt een dierbare verloren, u wilt begeleiding hierbij en praten
over leven en dood: wij zijn er voor u, u staat er niet alleen voor.

VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg
Neem contact op met 06-512.134.43
De VPTZ helpt u graag bij het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger, steunen van de mantelzorger, luisteren en “er zijn”, waken bij de zieke. Deze zorg wordt geboden door geschoolde vrijwilligers.

LPZ, Levensbeschouwelijke psychosociale zorg
Neem contact op met 06-229.851.19
Dit houdt in: luisteren naar uw zorgen, praten over gevoelens van onmacht, angst en onzekerheid, in gesprek gaan over levensvragen en uw levensverhaal, begeleiding van de zieke en de naaste. Deze zorg wordt geboden door professionele begeleiders.

De hulp van beide diensten (VPTZ en LPZ) is geheel kosteloos.

De Bibliotheek Maas en Peel/Meijel                  077-466.2033
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
meijel@debibliotheekmaasenpeel.nl

Kijk voor de actuele openingstijden op de aankondiging op de voor- en achterdeur van gemeenschapshuis d’n Binger.

Informatiepunt Digitale Overheid bij de bieb:

Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid of met andere instanties gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Bij dit informatiepunt kunt u terecht met vragen over hoe u uw zaken kunt regelen met de overheid of andere instanties.

Dorpsvervoer Meijel
Reservering:
Telefonisch op nummer 06-330.231.01, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.00 uur.
Per e-mail aanmeldendorpsvervoer@gmail.com.
Na bevestiging is de rit ingepland.

Servicepunt Postzaken Meijel
Dit servicepunt voor eenvoudige post-handelingen is gevestigd bij Coolen-Pluijm, Raadhuisplein 5. Tijdens de reguliere winkeltijden is het punt geopend.

Huis van de Gemeente Peel en Maas               077-306.6666
www.peelenmaas.nl,
info@peelenmaas.nl

Als u iets met de gemeente wilt regelen, doet u dit op afspraak. Voor u betekent dit dat de gemeente op het moment van de afspraak ruim de tijd voor u heeft en u niet lang hoeft te wachten. U kunt online een afspraak maken. Geen internet? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum 077 – 306.66.66, dan wordt samen met u een afspraak gemaakt. De gemeente is ook via WhatsApp te bereiken, gemakkelijk en snel. App naar 06-180.474.45. De gemeente antwoordt tijdens de uren waarop zij telefonisch bereikbaar is. Gebruik echter WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Stichting Wensambulance Limburg
www.wensambulancelimburg.nl
info@wensambulancelimburg.nl

Stichting Wensambulance Limburg vervult wensritten voor volwassenen en kinderen, die ernstig ziek, bedlegerig of terminaal zijn, waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn. Ondanks het grote verdriet kan iemand door de vervulling van een wens, weer even genieten en zijn of haar zorgen vergeten. Naast het vervoer met de ambulance neemt Wensambulance Limburg ook de begeleiding tijdens deze dag voor haar rekening. Waar de wens ook naartoe gaat, er gaan altijd kundige zorgverleners mee, die zich hiervoor belangeloos inzetten. Daarnaast is er uiteraard ook plek voor meereizende gezins- of familieleden.

Antares                     077-373.3666
info@thuisbijantares.nl
www.thuisbijantares.nl

Buiten het particuliere aanbod is Antares de woningcorporatie, die in Meijel woningen te huur aanbiedt en onderhoudt. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor senioren, maar ook voor mensen met een handicap of met een zorgbehoefte of een specifieke (zorg)vraag. Wilt u meer informatie over hun woningaanbod, dan kunt u terecht bij de Servicedesk Meijel in
d’n Binger, elke eerste donderdag van de maand van 09.00 uur tot 12.00 uur. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen.

De navolgende activiteiten willen wij van harte aanbevelen:
Samen bewegen voor senioren is leuk.
Sporthal de Körref, Kurversweg 2.

We hebben in Meijel een enthousiaste en gezellige senioren- groep, die, onder de vlag van de organisatie Samen in Beweging, elke maandagochtend een uurtje besteedt aan sport en spel. Ze beginnen om half tien in sporthal de Körref.
Contactpersoon: mw. Margo Hoendervangers, 06-152.804.11

Sporthelden van Meijel
Kalisstraat 30, 5768 CX Meijel

Wij maken bewegen weer leuk! De kernwaarden van Sporthelden van Meijel zijn helder: Gezonde leefstijl, betrokkenheid, kwaliteit, samenwerken en samen zorgen voor het feel good gevoel. Fitness, groepslessen en persoonlijke begeleiding om jou te helpen gezond en fit te blijven.
Contactpersoon: mw. Kim Daniëls       06-302.089.40
kim@sportheldenvanmeijel.nl