Contributie

Uw contributie over 2022 voor het lidmaatschap van KBO Meijel wordt begin januari van uw bankrekening afgeschreven (euro-incasso).
contributie

U hoeft zelf dus niets te doen.
Enkele leden, die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een contributie-nota van ons.

De contributie voor 2022 bedraagt € 24,00 per lid.
(zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018.)

Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap van KBO Meijel is een jaarverplichting die een lid aangaat met KBO Meijel. Wettelijk kunt u tegen het einde van het boekjaar opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken. KBO Meijel heeft als boekjaar het kalenderjaar. Het vorenstaande betekent dat een lid vóór 1 december van enig kalenderjaar opgezegd moet hebben. Bij een tussentijdse opzegging vindt restitutie van betaalde contributie niet plaats.

Ledenadministrateur: m.van.asten@kbo-meijel.nl                       tel. 06-308.038.19