Contributie

Uw contributie over 2023 voor het lidmaatschap van KBO Meijel wordt begin januari van uw bankrekening afgeschreven (euro-incasso).
contributie

U hoeft zelf dus niets te doen.
Enkele leden, die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een contributie-nota van ons.

De contributie voor 2023 bedraagt € 24,00 per lid.
(zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018.)

Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap van KBO Meijel kan op elk gewenst moment bij de ledenadministrateur worden opgezegd, doch uiterlijk vóór 1 december van enig kalenderjaar.

Als gedurende het kalenderjaar het lidmaatschap, om wat voor reden dan ook, wordt  beëindigd, vindt restitutie van reeds betaalde contributie niet plaats.

Ledenadministrateur: m.van.asten@kbo-meijel.nl                       tel. 06-308.038.19