Contributie

Uw contributie over 2024 voor het lidmaatschap van KBO Meijel wordt begin januari van uw bankrekening afgeschreven (euro-incasso).
contributie

U hoeft zelf dus niets te doen.
Enkele leden, die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een contributie-nota van ons.

De contributie voor 2024 bedraagt € 24,00 per lid.
(zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018.)

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van KBO Meijel is een jaarverplichting die een lid aangaat met KBO Meijel. Wettelijk kunt u tegen het einde van het boekjaar opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken. KBO Meijel heeft als boekjaar het kalenderjaar. Het vorenstaande betekent dat een lid vóór 1 december van enig kalenderjaar opgezegd moet hebben. Bij een tussentijdse opzegging vindt restitutie van betaalde contributie niet plaats.

Opzegging van uw lidmaatschap KBO Meijel kunt u doorgeven aan de ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@kbo-meijel.nl
Mariëtta van Asten-Meijers
telefoon: 06 – 30 80 38 19