Contributie

Uw contributie over 2021 voor het lidmaatschap van KBO Meijel wordt begin januari van uw bankrekening afgeschreven (euro-incasso).
contributie

U hoeft zelf dus niets te doen.
Enkele leden, die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een contributie-nota van ons.

De contributie voor 2021 bedraagt € 24,00 per lid.
(zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018.)

Opzegging lidmaatschap:
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Neem dan vóór 1 december 2021 contact op met onze  ledenadministrateur: m.van.asten@kbo-meijel.nl                       tel. 06-308.038.19