Het bestuur

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter:
H.E.C. (Henk) Gommans                                                                tel. 466.3224
Dorpsstraat  1b                                                                 hgommans@cocura.nl
5768 CC Meijel

Secretaris:
E.L.M. (Els) Gielens-Janssen                                                         tel. 466.2749
Den Hoogenbeemd 35                                            secretariaat@kbo-meijel.nl
5768 HJ Meijel

Ledenadministrateur/plv. penningmeester:
M.C.F (Mariëtta) van Asten-Meijers                                    tel. 06-308.038.19
Het Haze-pad  16                                                     m.van.asten@kbo-meijel.nl
5768 AB Meijel

Penningmeester
J.N.C. (Jan) Manders                                                              tel. 06-800.847.47
Dopheide 17                                                       penningmeester@kbo-meijel.nl
5768 GC Meijel

Bestuurslid:
J.M.A.M. (Ans) Creemers-van Gorkum                                        tel. 466.1719
Churchilllaan 20                                                     ansvangorkum@hotmail.nl
5768 AE Meijel

Bestuurslid:
P.J.W.R. (Peter) Knoops                                                       tel. 06-221.455.03
Pastoor Frischestraat 21
5768 CH Meijel

Bestuurslid
W.W.M. (Wim) Strijbos                                                                  tel. 466.2963
Molenstraat 75                                                          wimstrijbos57@gmail.com
5768 EB Meijel

Als geestelijk adviseur is aan onze afdeling verbonden:
Kapelaan Roger Maenen                                                        tel. 06-129.228.34
Kerkstraat 5                                                                    roger.maenen@ziggo.nl
5768 BH Meijel