Het bestuur

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter:
H.E.C. (Henk) Gommans
telefoon:    06 – 30 85 88 03
e-mail: voorzitter@kbo-meijel.nl

Secretaris:
E.L.M. (Els) Gielens-Janssen
telefoon:    077 – 466 2749
e-mail: secretariaat@kbo-meijel.nl

Penningmeester
J.N.C. (Jan) Manders
telefoon:    06 – 80 08 47 47
e-mail: penningmeester@kbo-meijel.nl

Bestuurslid/plv. penningmeester:
M.C.F (Mariëtta) van Asten-Meijers
telefoon:    06 – 30 80 38 19
e-mail: m.van.asten@kbo-meijel.nl

Bestuurslid:
J.M.A.M. (Ans) Creemers-van Gorkum
telefoon:     077 – 466 1719
e-mail: a.creemers@kbo-meijel.nl

Bestuurslid:
P.J.W.R. (Peter) Knoops
telefoon:    06 – 22 14 55 03
e-mail: p.knoops@kbo-meijel.nl

Bestuurslid:
J.H.M. (Jan) Lenders
telefoon:   06 – 83 87 51 11
e-mail: j.lenders@kbo-meijel.nl

Bestuurslid:
J.M.G. (Ans) Peeters
telefoon:    06 – 30 07 97 20
e-mail: a.peeters@kbo-meijel.nl

Bestuurslid
W.W.M. (Wim) Strijbos
telefoon:    06 – 27 07 07 52
e-mail: w.strijbos@kbo-meijel.nl

Als geestelijk adviseur is aan onze afdeling verbonden:
Kapelaan Roger Maenen
telefoon: 06 – 12 92 28 34
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl