Het bestuur

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter:
Henk Gommans
telefoon:  077 – 466 3224
e-mail: voorzitter@kbo-meijel.nl

Secretaris:
Els Gielens-Janssen
telefoon:    077 – 466 2749
e-mail: secretariaat@kbo-meijel.nl

Penningmeester
Jan Manders
telefoon:    06 – 80 08 47 47
e-mail: penningmeester@kbo-meijel.nl

Bestuurslid/plv. penningmeester:
Mariëtta van Asten-Meijers
telefoon:    06 – 30 80 38 19
e-mail: m.van.asten@kbo-meijel.nl

Bestuurslid:
Ans Creemers-van Gorkum
telefoon:     077 – 466 1719
e-mail: a.creemers@kbo-meijel.nl

Bestuurslid:
Peter Knoops
telefoon:    06 – 22 14 55 03
e-mail: p.knoops@kbo-meijel.nl

Bestuurslid:
Ans Peeters
telefoon:    06 – 30 07 97 20
e-mail: a.peeters@kbo-meijel.nl

Bestuurslid
Wim Strijbos
telefoon:    06 – 27 07 07 52
e-mail: w.strijbos@kbo-meijel.nl

Bestuurslid:
Vacature.

Als geestelijk adviseur is aan onze afdeling verbonden:
Kapelaan Roger Maenen
telefoon: 06 – 12 92 28 34
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl