Bezoekersteam

Dit team is verantwoordelijk voor het bezoeken van zieken en jarigen met een speciale leeftijd binnen ons ledenbestand.
Een heel belangrijke voorwaarde voor een dergelijk bezoek is: “We moeten het wel weten!!!”. Daarvoor zijn we in belangrijke mate aangewezen op de hulp van anderen zoals kinderen, vrienden, buurtgenoten, enz. Is in uw omgeving een lid ziek of onlangs opgenomen in het ziekenhuis, laat het ons even weten. Mits kenbaar gemaakt aan het bestuur vallen ook leden, die een jubileum te vieren hebben, hieronder. Leden, die de leeftijd van 90 jaar bereiken, krijgen een felicitatiebezoek.
Leden vanaf 95 jaar worden elk jaar met een bezoek vereerd.

De coördinator van dit team is:
Ans Creemers-van Gorkum                                               077 – 466.1719
e-mail:   a.creemers@kbo-meijel.nl

Dit team bestaat verder uit de dames: Mien Basten-Op het Veld, Toos Peeters-Tinnemans, Mien Engelen-Gielen, Hettie Tittulaer-Reijnders, Bets Joosten-Janssen en Nel Oomen-Berben.