SeniorWeb Meijel

Wie van ons had jaren geleden kunnen denken, dat ook bij ouderen de computer, laptop en IPad zo’n opmars zouden maken. En dat heus niet alleen om er zo nu en dan een spelletje op te spelen, al is ook met dit laatste niets mis. Ook ouderen zijn actief op internet en het schrijven van een brief of kaart heeft bij menigeen plaats gemaakt voor het versturen van een email. Vele senioren in ons dorp zijn met de computer vertrouwd geraakt door deel te nemen aan één van de vele cursussen die onze werkgroep PC Home in de voorbije jaren heeft gegeven.

Werkgroep Senior web Meijel
Om onze leden nog beter van dienst te zijn in de ‘digitale wereld’, heeft KBO Meijel zich onlangs aangesloten bij Senior Web. De werkgroep PC-Home heet voortaan dan ook: Senior Web Meijel

Van de werkgroep PC Home/Senior web maken deel uit:

H.J.M. (Harrie) van den Berg      tel. 466.2268                              hapa17@ziggo.nl

P. (Peter) Beijers                             tel. 466.1714     peterbeijers@telfortglasvezel.nl

Th.A.J. (Theo) Engelen                  tel. 466.3136                     t.a.j.engelen@home.nl

M.G.H. (Jeu) Schaareman             tel. 466.2371                           jeusch@gmail.com

L.A. (Leo) Tittulaer                         tel. 466.9600                             l.tittulaer@live.nl

Voor 2017 zijn de volgende activiteiten in voorbereiding:

Basiscursus computergebruik (8 lessen)
In deze cursus maak je kennis met de mogelijkheden van de computer. De cursus is echter ook heel geschikt voor degenen, die hun computerkennis nog eens willen ‘opfrissen’.

Cursus fotoalbum maken (5 lessen)
In deze cursus leer je hoe je foto’s kunt bewerken en hoe je een fotoalbum kunt maken met Albelli.

Starten met Windows 10 (5 lessen)
Deze korte cursus is bedoeld voor degenen, die overgestapt zijn op Windows 10 en hier wat meer van willen weten.

Computerspreekuur
Het computerspreekuur is in plaats van de inloopmorgen gekomen.
Behoudens aankondigingen in het Nieuwsblad is er voortaan elke maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur een spreekuur, waar u terecht kunt met vragen en problemen op het gebied van computers, tablets en smartphones.
Bij voldoende belangstelling worden in januari en september cursussen ingepland.
Over de concrete data wordt u tijdig geïnformeerd via onze website, het Nieuwsblad en Weekblad ‘1peel en maas’ of ‘Hallo Peel en Maas’