KBO op pad

KBO Meijel vindt het bieden van ontspanning door ontmoeting één van haar belangrijkste taken. Maar wat is dan eigenlijk ontspanning? Voor de een is het ’t lezen van een goed boek, voor de ander een leuke film kijken of er lekker op uit gaan met zijn allen. Juist dit laatste is een taak, die berust bij deze werkgroep. Jaarlijks wordt er een mooi programma samengesteld, dat aansluit bij de behoefte van onze leden. Hebt u nieuwe, leuke ideeën? Neem dan even contact op met een van de leden van de werkgroep.

De werkgroep bestaat uit:
P.W.J.M. (Peter) Creemers (coördinator)         tel. 466.1719        pwjmcreemers@hotmail.com

M.P.M.(Theu) Pouls (plv-coördinator)              tel. 466.2091
m.pouls@home.nl

G.P.M. (Truus) Terheijden-Vestjens                  tel. 466.0430
henkentruusje@gmail.com

W.V.J.G. (Wilhelmien) Janssen-Jaspers           tel. 466.4124
w.v.j.g.jaspers@kpnmail.nl

Voor 2019 ziet het programma er als volgt uit:
14 februari       excursie/dagtocht naar Zuid-Limburg
11 april              lentewandeling
25 april             dagtocht naar de Keukenhof in Lisse
1 mei                 forelvissen
22 mei              halve dagtocht naar Kevelaer
17-21 juni         vakantie naar Bergen aan Zee (Noord-Holland)
3 juli                 combinatie fietstocht/auto naar De Kiviet/Beringe
14 augustus     natuurtocht
12 september  forelvissen
9 oktober         herfstwandeling
13 november   excursie naar de afvalverwerkingsinstallatie in Duiven

De noodzakelijke informatie over de inschrijving en de activiteit zelf wordt ook nog via het nieuwsblad bekend gemaakt. Eventuele andere activiteiten, die nog niet gepland zijn of waarvan de datum nog niet bekend is, worden t.z.t. ook in het nieuwsblad bekend gemaakt. Uiteraard kunt u ook alle informatie vinden op onze website: www.kbo-meijel.nl.

Bovengenoemde activiteiten, die onder de verantwoordelijkheid van deze werkgroep vallen, vragen veel geregel. Opgave vooraf is dan ook noodzakelijk. Het deelnemersgeld dient bij inschrijving voldaan te worden. Dit deelnemersgeld dekt ongeveer 80% van de kosten. Het resterende bedrag komt uit de algemene middelen van de vereniging.